Polityka prywatności

Ogólne

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Termin „dane osobowe” odnosi się do wszystkich danych, które odnoszą się osobiście do Państwa, w związku z definicją zawartą w art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub w skrócie „RODO”). Obejmują one na przykład nazwę/imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów „przetwarzanie”, „administrator”, „podmiot przetwarzający” i „zgoda”, odnosimy się do definicji prawnych ochrony danych zawartych w art. 4 RODO.

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub gdy przetwarzanie jest dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności jedną z podstaw prawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) do lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie być aktualny. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez krajowe lub europejskie przepisy, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. Ta zasada nie ma zastosowania, jeżeli do zawarcia lub wykonania umowy wymagane jest dalsze przechowywanie danych.

Jeśli korzystamy z pomocy usługodawców w zakresie poszczególnych funkcji naszej strony internetowej lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o danych procesach.

Administrator

Administratorem w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych rozporządzeń o charakterze przepisów o ochronie danych jest:

Dremo Personaldienstleistung GmbH
reprezentowana przez Franka Bachmanna i Jörga Bachmanna
Overbeckstraße 21
01139 Drezno

E-mail: info@dremo.com
Telefon: +49 351 897750
Telefaks: +49 351 8977521

Dalsze szczegóły na temat administratora można znaleźć w naszej nocie prawnej.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem:

Rechtsanwalt Lutz Rahle
Rechtsanwälte Rahle. Schreiber. Seide & Gumprich
Dresdner Straße 251
01705 Freital

Telefon: +49 351 64898780
Telefaks: +49 351 64898781
E-mail: freital@rahle.de

Państwa prawa

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
 • prawo do możliwości przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych na naszej stronie internetowej

Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową bez rejestracji lub przekazania nam w inny sposób informacji („wykorzystanie informacyjne”), gromadzimy jedynie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę internetową do naszego serwera. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do tego, aby umożliwić Państwu obejrzenie naszej strony internetowej oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do GMT
 • Zawartość strony internetowej
 • Status dostępu (status HTTP)
 • Objętość przesyłanych danych
 • Strona internetowa, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny
 • Język i wersja przeglądarki

Dane te przechowywane są również w tzw. plikach logów na naszych serwerach. Dane te nie są przechowywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi. Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej na urządzeniu końcowym. W tym celu Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w logach ma na celu zapewnienie funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są oceniane do celów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w powyższych celach. Podstawą prawną do gromadzenia i czasowego przechowywania wyżej wymienionych danych oraz logów jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Zbieranie powyższych danych w celu udostępnienia naszej strony internetowej i przechowywanie tych danych w logach jest absolutnie konieczne dla funkcjonowania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości sprzeciwu.

Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego użytkownika, na przykład na dysku twardym, i przez które pewne informacje są do nas przesyłane jako lokalizacja, która ustawia pliki cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do urządzenia końcowego. Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej.

Pliki cookie przechowywane w przeglądarce internetowej:

 • Tymczasowe pliki cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Obejmują one w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych zapytań przeglądarki internetowej do sesji współdzielonej. Pozwala to na rozpoznanie urządzenia po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Te pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez powyższe pliki cookie służy uczynieniu naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W szczególności niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają, aby Państwa przeglądarka mogła być nadal identyfikowana po zmianie strony. Dane przetwarzane przez cookies, które są niezbędne do zapewnienia funkcji naszej strony internetowej, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, służą do poprawy jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, jej zawartości i funkcji. Pozwalają nam one prześledzić, w jaki sposób strona internetowa, jakie jej funkcje i jak często są wykorzystywane. Dzięki temu stale optymalizujemy naszą ofertę.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w powyższych celach. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Powyższe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przesyłane przez nie do naszego serwera. W związku z tym można samodzielnie skonfigurować przetwarzanie danych i informacji za pomocą plików cookie. Ustawienia przeglądarki internetowej można skonfigurować w taki sposób, aby np. całkowicie odrzucała pliki cookie stron trzecich lub pliki cookie w ogóle. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że być może nie będą Państwo wtedy w stanie poprawnie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz wspomnianego wyżej informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu zasadniczo konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Dane te są nam potrzebne do świadczenia danej usługi. Zastosowanie mają powyższe zasady przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy zostali przez nas starannie wybrani i którym powierzono przetwarzanie tych danych. Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie sprawdzani. Jeśli dane osobowe są przekazywane osobom trzecim w ramach usług, które oferujemy wraz z partnerami, szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług. Jeśli te osoby trzecie znajdują się w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, szczegółowe informacje o konsekwencjach tej sytuacji można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług.

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną, dane osobowe przesłane przez Państwa pocztą elektroniczną zostaną zachowane. Ponadto na naszej stronie internetowej posiadamy formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego można się z nami skontaktować. Dane wprowadzone w polu wprowadzania danych zostaną nam przesłane i zapisane.

 • Forma zwracania się
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Nr telefonu
 • Uwagi
 • Firma
 • W przypadku zapytań dotyczących personelu:
 • Rodzaj zapytania
 • Opis stanowiska
 • Wymagane kwalifikacje
 • Opis wykonywanej pracy
 • Okres

Ponadto rejestrujemy Państwa adres IP oraz czas wysłania. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do odpowiedzi na pytania. Jeśli w celu zapewnienia funkcji kontaktowej nie będziemy korzystać z jednego z wymienionych poniżej dostawców zewnętrznych, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytań. Przetwarzanie innych danych osobowych wynikające z wykorzystania formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej ma na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W pozostałych przypadkach podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane te są nam przekazywane przez Państwa drogą elektroniczną. W przypadku chęci zawarcia umowy drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

Dane zostaną usunięte z zastrzeżeniem legalnych okresów przechowywania niezwłocznie po przetworzeniu przez nas Państwa zapytania. Jeśli skontaktują się Państwo z nami drogą mailową, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. Prosimy pamiętać, że w takim przypadku Państwa zapytanie nie może być dalej rozpatrywane. Odwołanie lub sprzeciw można zgłosić, wysyłając e-mail na nasz adres podany w nocie prawnej.

Aplikacja

Jeśli chcą Państwo złożyć u nas aplikację, prosimy zapoznać się z naszą oddzielną Polityką <link service datenschutz datenschutzerklaerung-fuer-online-bewerbungen>Prywatności dla Aplikacji.

DoubleClick

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „DoubleClick”, internetowe narzędzie marketingowe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”). DoubleClick używa plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Google używa identyfikatora cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w przeglądarce internetowej. Może to zapobiec wyświetlaniu reklam więcej niż jeden raz. DoubleClick może również używać identyfikatorów cookie do zbierania tzw. Conversions związanych z żądaniami reklamowymi. Dotyczy to na przykład sytuacji,
gdy widzą Państwo ogłoszenie DoubleClick, a następnie wchodzą na stronę reklamodawcy
za pomocą tej samej przeglądarki internetowej i tam coś kupują. Według Google wyżej wymienione pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Za pomocą DoubleClick Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą DoubleClick. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Google zostanie poinformowane, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej
lub kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli posiadają Państwo konto Google i są zarejestrowani, Google może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w Google, istnieje możliwość,
że Google może uzyskać i zapisać Państwa adres IP.

Używamy DoubleClick do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności
do obsługi istotnych i interesujących reklam, poprawy wyników kampanii lub unikania wielokrotnego oglądania tych samych reklam. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.pl/settings/ads). Należy pamiętać,
że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Reklamy oparte na zainteresowaniach można również dezaktywować poprzez link http://www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte
w przypadku usunięcia plików cookie.

Firma Google podpisała również i certyfikowała się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych Google:

Facebook Connect

Wykorzystujemy na naszej stronie „Facebook Connect”, usługę od Facebook Inc.,
1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej: „Facebook”). Facebook Connect ułatwia rejestrację do usług w Internecie. Zamiast korzystać z formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej, mogą Państwo wprowadzić swoje dane
do logowania z Facebooka, a następnie skorzystać z naszej oferty. Dzięki funkcji „Facebook Connect” Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zostaną Państwo przekierowani na stronę Facebooka, aby się zalogować. Tam można zalogować się za pomocą danych użytkowych. W ten sposób Państwa konto na Facebooku zostanie połączone z naszym serwisem. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem Facebook Connect. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Facebook zostanie poinformowany o tym,
że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo
w naszą reklamę. Jeśli posiadają Państwo konto Facebook i są zarejestrowani, Facebook może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na Facebook, istnieje możliwość, że Facebook może uzyskać i zapisać Państwa adres IP lub ew. inne dane identyfikacyjne.

Używamy Facebook Connect, aby ułatwić i przyspieszyć proces rejestracji i logowania. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO. Można zapobiec przetwarzaniu powyższych informacji przez Facebook, korzystając z naszego formularza rejestracyjnego i nie korzystając z Facebook Connect.

Facebook podpisał i certyfikował się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tej strony trzeciej można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook Pixel

Wykorzystujemy na naszej stronie „Facebook Pixel”, usługę od Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej „Facebook”). Facebook Pixel umożliwia Facebookowi wyświetlanie naszych reklam na Facebooku, tak zwanych „Facebook-Ads”, tylko użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności tych, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub niektórymi tematami lub produktami. Facebook Pixel pozwala nam sprawdzić, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku. Facebook Pixel używa plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, Państwa wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zapisana na Państwa koncie użytkownika. Dane zbierane na Państwa temat są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Facebook może jednak połączyć te dane z Państwa kontem użytkownika w tym serwisie. Nie mamy żadnego wpływu na zakres
i dalsze wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem Facebook Pixel. Zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą Facebook zostanie poinformowany, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli posiadają Państwo konto Facebook i są zarejestrowani, Facebook może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani
lub zalogowani na Facebook, istnieje możliwość, że Facebook może uzyskać i zapisać Państwa adres IP lub ew. inne dane identyfikacyjne.

Wykorzystujemy Facebook Pixel do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do zamieszczania istotnych i interesujących reklam na Facebooku, a tym samym do ulepszania naszej oferty, zwiększania jej atrakcyjności dla użytkowników
i unikania denerwujących reklam. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Mogą Państwo sprzeciwić się w/w rejestrowaniu przez Facebook Pixel i wykorzystaniu Państwa danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Ustawienia dotyczące typów reklam, które można zobaczyć na Facebooku, można wprowadzić na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Należy pamiętać,
że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych,
za pośrednictwem następujących stron internetowych:

Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie.

Facebook podpisał i certyfikował się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tej strony trzeciej można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy. Informacje na temat Facebook Pixel znajdą Państwo na następującej stronie Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google AdWords

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Google Adwords”, serwis od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej „Google”). Google Adwords pozwala nam na zwrócenie uwagi na atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords). Dzięki temu możemy ustalić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Te nośniki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Server”. W tym celu wykorzystujemy tzw. Ad Server Cookies, za pomocą których można mierzyć pewne parametry pomiaru skuteczności, takie jak wstawianie reklam czy kliknięcia użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisuje plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach. Nie mają one na celu Państwa osobistej identyfikacji. Następujące informacje są zazwyczaj zapisywane jako wartości analizy dla tego pliku cookie: unikalny identyfikator cookie, liczba Ad Impressions na umieszczenie (częstotliwość), ostatnie Impression (istotne dla konwersji post-view), informacje Opt-out (zaznaczenie, że użytkownik nie chce już być adresowany). Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen można stwierdzić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą Adwords. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Google otrzyma informację, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli posiadają Państwo konto Google i są zarejestrowani, Google może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani
w Google, istnieje możliwość, że Google może uzyskać i zapisać Państwa adres IP.

Używamy Google AdWords do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do obsługi istotnych i interesujących reklam, poprawy raportów kampanii lub w celu osiągnięcia uczciwego rozliczenia kosztów reklam. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.pl/settings/ads). Należy pamiętać,
że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Reklamy oparte
na zainteresowaniach można również dezaktywować poprzez link http://www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte
w przypadku usunięcia plików cookie.

Firma Google podpisała również i certyfikowała się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych Google:

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Google Analytics”, serwis analizy stron internetowych od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej „Google”). Google wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania
z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, który ma zostać przesłany przez cookie („anonimizacja adresu IP”), Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej
lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany
do serwera Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez Państwa na nasze zlecenie, tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu.
Z przetwarzanych danych mogą być przy tym tworzone pseudonimowe profile użytkowników. Adres IP przesłany podczas korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google Analytics używamy tylko z aktywną anonimizacją IP opisaną powyżej. Oznacza to, że Google będzie przetwarzać adres IP użytkownika tylko w formie skróconej. Można zatem wykluczyć możliwość odniesienia do danej osoby.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej i stałego udoskonalania poszczególnych funkcji i ofert, a także wygody użytkownika. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez Google. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie generowanych przez Google Analytics, dokonując odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookies i odnoszących się do Państwa zachowania użytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, mogą Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Aby zobowiązać Google do przetwarzania przesłanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, zawarliśmy z Google umowę przetwarzania danych osobowych. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się umowie o ochronie danych osobowych zawartej między Unią Europejską a USA (Privacy Shield) i została certyfikowana zgodnie z nią. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm
i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym                               linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych Google:

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dane zostaną usunięte nie później niż 26 miesięcy po ich zebraniu.

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Dezaktywowanie Google Analytics

Google Dynamic Remarketing

Używamy na naszej stronie internetowej „Google Dynamic Remarketing”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Dynamic Remarketing umożliwia nam wyświetlanie naszych reklam, gdy po wejściu na naszą stronę nadal korzystają Państwo z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w Państwa przeglądarce, które służą do zapisywania i oceny Państwa zachowań podczas odwiedzania różnych witryn internetowych przez Google. Google będzie wtedy w stanie ustalić Państwa poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Według Google, dane zbierane w trakcie remarketingu nie będą łączone 
z Państwa danymi osobowymi, które mogą ew. być przechowywane przez Google. Według Google pseudonimizacja jest używana w szczególności do remarketingu.

Wykorzystujemy Google Dynamic Remarketing do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do obsługi istotnych i interesujących reklam, poprawy wyników kampanii oraz uzyskania rzetelnej kalkulacji kosztów reklamy. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej 
w pełnym zakresie. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez ustawienia Państwa przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.pl/settings/ads). Należy pamiętać, 
że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Reklamy oparte 

na zainteresowaniach można również dezaktywować poprzez link www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte 


w przypadku usunięcia plików cookie.

Firma Google podpisała również i certyfikowała się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych Google:

Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty „Google Maps”, serwisu map online
od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej „Google”). Dzięki temu możemy wyświetlać dla Państwa interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji mapy. Odwiedzając naszą stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym,
że wywołano odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Państwa Adres IP zostanie przy tym przesłany. Zachodzi to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani do konta Google, Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą być Państwo skojarzeni
z profilem w Google, muszą się Państwo wcześniej wylogować. Google przechowuje Państwa dane w formie profili użytkowych i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników o Państwa aktywności
na naszej stronie internetowej.

Używamy Google Maps do wyświetlania interaktywnych map, aby zapewnić Państwu większą atrakcyjność korzystania z naszej strony internetowej. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w tym celu należy skontaktować się z Google.

Firma Google podpisała i certyfikowała się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam znajdą Państwo również więcej informacji na temat praw i ustawień ochrony Państwa sfery prywatnej: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Google Web Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Web Fonts”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Czcionki Google Web Font pozwalają nam na używanie czcionek zewnętrznych, tzw. czcionek Google. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej do pamięci podręcznej przeglądarki jest ładowana z Państwa przeglądarki internetowej wymagana czcionka Google. Jest to konieczne, aby Państwa przeglądarka mogła wyświetlać optycznie ulepszoną reprezentację naszych tekstów. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, komputer użyje domyślnej czcionki do wyświetlenia. Czcionki te są integrowane poprzez połączenie z serwerem, zwykle na serwerze Google w USA. W ten sposób serwer otrzymuje informację, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Google przechowuje również adres IP przeglądarki Państwa urządzenia końcowego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą Google Webfonts.

Wykorzystujemy czcionki Google Web Fonts w celu optymalizacji, w szczególności w celu ulepszenia korzystania z naszej strony internetowej i uczynienia jej wyglądu bardziej przyjaznym dla użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Firma Google podpisała i certyfikowała się na podstawie umowy tarczy prywatności (Privacy Shield) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Google: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie http://www.google.com/webfonts/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en-DE&csw=1 oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

KomunikatorFacebook Messenger / Manychat

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Facebook Messenger, komunikacja będzie odbywać się głównie za pośrednictwem Chatbota platformy Manychat 220 Golden Oak. Portola Valley, CA, 94026 USA http://www.manychat.com. Ma to dostęp do Twojego imienia i nazwiska, płci, identyfikatora na Facebooku i Twojego zdjęcia profilowego. Manychat jest wykorzystywany do zapewnienia szybkiej informacji i przetwarzania Twoich zgłoszeń. Ponadto platforma ta służy do prowadzenia działań reklamowych - pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem serwerów w USA. Pomiędzy nami a Manychat istnieje umowa o realizację zamówienia. Możesz zatrzymać usługę, pisząc "stop" w Messenger.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych portalu Facebook  

 

Nasz serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("wtyczki") portalu społecznościowego facebook.com, administrowanego przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle lub znak „kciuk w górę”) lub też są one oznaczone dopiskiem "Facebook Social Plugin" [wtyczka społecznościowa Facebook]. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tu: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdowała się taka wtyczka, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki zostaje wówczas przekazana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a przez nią zintegrowana na danej podstronie. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera przy pomocy wtyczki i w związku z tym informuje użytkowników zgodnie z jego stanem wiedzy:

Poprzez integrację swoich wtyczek Facebook uzyskuje informację dotyczącą tego, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę serwisu. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do konta użytkownika na Facebooku. Jeśli użytkownik aktywuje wtyczkę, przykładowo naciskając przycisk „Lubię to” lub pozostawiając komentarz, stosowna informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do Facebooka, gdzie zostanie zapisana. Jeśli dany użytkownik nie ma profilu na Facebooku, to i tak istnieje możliwość, że Facebook pozyska i zapisze jego adres IP. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Facebook w Niemczech zapisywane są tylko zanonimizowane adresy IP.

Informacje dot. celu i zakresu pobieranych danych a także ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebooka jak również dot. związanych z tym praw i możliwości ustawień dla zapewnienia ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach dot. ochrony danych na portalu Facebook pod tym linkiem: www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli dany użytkownik jest członkiem społeczności Facebook i nie chciałby, aby Facebook gromadził na jego temat dane poprzez nasz serwis a także łączył te dane z danymi profilowymi zapisanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszego serwisu.

 

Przycisk „+1” aplikacji Google+ 

 

Nasz serwis wykorzystuje przycisk „+1” portalu społecznościowego Google Plus, administrowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku “+1” na białym lub kolorowym tle. 

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdował się taki przycisk, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Googla. Treść przycisku „1+” zostaje wówczas przekazana przez Googla bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a przez nią zintegrowana na danej podstronie. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Google pobiera przy pomocy przycisku. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Google bez kliknięcia na przycisk nie zostaną pobrane jakiekolwiek dane osobowe. Dane takie, w tym adres IP, zostaną pobrane i przetworzone tylko w przypadku zalogowanych członków portalu Google+.  

Informacje dot. celu i zakresu pobieranych danych a także ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google jak również dot. związanych z tym praw i możliwości ustawień dla zapewnienia ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach dot. ochrony danych na portalu Google+ w odniesieniu do przycisku „1+” pod tym linkiem: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w najczęściej zadawanych pytaniach, tj. FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

 

Twitter 

 

Nasz serwis wykorzystuje przyciski portalu Twitter. Przyciski te są administrowane przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Są one rozpoznawalne po hasłach "Twitter" lub "Follow" i opatrzone niebieskim ptaszkiem. Przy pomocy tych przycisków można podzielić się na Twitterze treścią czy też podstroną naszego serwisu lub też odwiedzić profil dostawcy na Twitterze.

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdował się jeden z ww. przycisków, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Treść przycisku Twittera zostaje wówczas przekazana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Twitter pobiera przy pomocy tej wtyczki i w związku z tym informuje użytkowników, że zgodnie z jego stanem wiedzy po naciśnięciu przycisku wraz z adresem URL danej podstrony przekazywany jest jedynie adres IP użytkownika. Adres IP jest jednakże wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu prezentacji przycisku. 

Dalsze informacje dotyczące tego tematu znajdą Państwo w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych na portalu Twitter pod linkiem: twitter.com/privacy.

 

Wycofanie zgody, zmiana, korekta i aktualizacja danych 

Użytkownik ma prawo, na złożony przez niego wniosek, do bezpłatnego uzyskania informacji na temat jego danych osobowych, przechowywanych przez nasz serwis. Ponadto użytkownik ma prawo do korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych jak również ich zablokowania i wykasowania, o ile działanie takie nie naruszy obowiązku archiwizacji danych. 

Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych została sporządzona dzięki uprzejmości strony internetowej mecenasa Thomasa Schwenke - I LAW it.