Czarno na białym

Ciężka praca musi byż odpowiednio wynagradzana. Aby Twoje wynagrodzenia było punktualne wypłacone, potrzebne są prawidłowo wypełnione druki rozliczenia godzin pracy. 

Rozliczenie godzin pracy (formularz)

Poniżej znajduje się formularz rozliczenia godzin pracy do wypełnienia i wydrukowania.

Na życzenie, dysponent prześle Państwu odpowiednie formularze.

Przesyłanie rozliczeń godzin pracy:

 • jako Foto lub Scan przez E-Mail na adres: dresden@dremo.com
 • jako Foto przez WhatsApp lub MMS na numer komórkowy dysponenta lub nr tel. +49 171 2378569
 • jako Fax na +49 351 89775-21
 • pocztą na adres DREMO (adres znajduje się na formularzu)

Zamawianie nowych formularzy:

 • przez telefon (poniedziałek-piątek 7.30 - 16.30) nr: +49 351 897750
 • przez E-Mail: dresden@dremo.com
 • przez WhatsApp lub SMS: numer komórkowy dysponenta lub +49 171 2378569

Wskazówki dla naszych klientów:

 • Prosimy o potwierdzenie naszym pracownikom przepracowanych godzin. 
 • Nasi pracownicy mogą pracować maksymalnie 10 godzin dziennie i 60 godzin tygodniowo.
 • Skreślenie wypracowanych godzin nie jest możliwe.

Wskazówki dla pracowników:

 • Z końcem tygodnia pracy - nie później - należy przedłożyć w miejscu wykonywania pracy wypełniony formularz do podpisu i opieczętowania u przełożonego. Następnie prosimy przesłać formularz do wtorku do godz.12.00 na jeden z podanych kontaktów.
 • Na każdym formularzu powinno znaleźć się: nazwa zakładu, w którym wykonywana jest praca i jego dokładny adres.
 • Należy wpisywać każdego dnia czas pracy,bez czasu przerw (odliczyć). Można wpisywać maksymalnie 10 godzin dziennie i 60 godzin tygodniowo. Przy dziennym wymiarze pracy 6-9 godzin musi być 30 minutowa przerwa. Powyżej 9 godzin przerwa wynosi 45 min. Najpóźniej po 6 godzinach pracy należy wykonać przerwę. Minimalna długość przerwy to 15 min.
 • Jeżeli koniec miesiąca lub zlecenia wypada w środku tygodnia, należy wypełnić dwa osobne rozliczenia.
 • Na jednym rozliczeniu nie mogą nigdy znajdować dwa różne tygodnie.
 • W miejscu „Beginn Anreise zu Unterkunft/Einsatzort“ proszę nanieść datę i godzinę wyjazdu z domu do miejsca zlecenia. W polu „Ankunft nach Einsatzende am Wohnort“ nanosimy datę i godzinę powrotu do domu z miejscowości wykonywania zlecenia. W przypadku pozostania w dni wolne od pracy w miejscu wykonywania zlecenia należy wpisać „vor Ort geblieben“.
 • Kto otrzymuje rozliczenie? Formularz jest w 3 egzemplarzach. Po jednym otrzymują:
  • biuro firmy Dremo.
  • zleceniodawca
  • pracownik
 • Wypłata tygodniówek jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu rozliczenia.

Instrukcja otwierania zamieszczonych na stronie plików

W celu odczytania lub wydrukowania zamieszczonych na tej stronie dokumentów konieczne jest użycie programu Adobe Acrobat Reader. Jeśli program nie jest zainstalowany na Twoim urządzeniu, pobierz go za darmo z oficjealnej strony  Adobe Acrobat Reader.