Otrzymaj 50 € premii netto miesięcznie!

DREMO nagradza pracowitość i rzetelność oraz chce poprawić jakość Twojego życia. Z tego powodu wprowadziliśmy premię motywacyjną, którą mogą otrzymać wszyscy pracownicy tymczasowi DREMO.

Miesięczna premia motywacyjna w wysokości 50 €

Najlepsze jest to, że oprócz pensji otrzymasz od nas 50 euro miesięcznie w formie tzw. świadczeń bezgotówkowych - i to nawet bez podatku! Premię tę można wykorzystać na zakupy w wybranym regionie lub na zakupy internetowe w wybranych sieciach handlowych.

Aby otrzymać premię, wystarczy spełnić następujące kryteria w ostatnim miesiącu kalendarzowym:

  1. Rozpocząłeś pracę zgodnie z planem i punktualnie o godzinie wyznaczonej przez nas lub firmę klienta, po weekendach lub po zmianach.
  2. Arkusze czasu pracy, zaświadczenia o niezdolności do pracy, wnioski urlopowe oraz wnioski o naliczenie czasu wolnego z konta czasu pracy za ostatni miesiąc kalendarzowy muszą zostać dostarczone do nas do 5-go dnia roboczego każdego miesiąca.
  3. Nie możesz być nieobecny przez więcej niż dwa dni robocze z powodu choroby, choroby dziecka lub płatnego urlopu niezatwierdzonego wcześniej przez nas i firmę klienta.
  4. Nie byłeś nieobecny w żadnym dniu roboczym z innych powodów, np. z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub urlopu bezpłatnego.
  5. Nie otrzymałeś ostrzeżenia za swoje zachowanie, np. za spożywanie alkoholu lub niewykonanie pracy.
  6. Jesteś zatrudniony w naszej firmie przez cały miesiąc kalendarzowy.

Ponadto w momencie doładowania premii (jest to 28. dzień kalendarzowy dla nowo wydanych kart i 20. dzień kalendarzowy dla kart będących już w posiadaniu) stosunek pracy nie może znajdować się w stanie rozwiązania lub unieważnienia. Kolejnym wymogiem jest posiadanie konta e-mail, aby sprawdzać regularnie, czy nie ma nowych wiadomości.

Przy zatrudnieniu oferujemy dwa różne sposoby otrzymywania miesięcznych premii motywacyjnych:

City Card

Otrzymanie miesięcznego bonusu w wysokości 50 euro na kartę kredytową na zakupy w sklepach regionalnych.

Więcej informacji o City Card

 

 

MeinGutschein

Otrzymanie miesięcznej premii motywacyjnej w postaci bonu internetowego o wartości 50 euro (idealne rozwiązanie, jeśli pracujesz w różnych miejscach)

Więcej informacji o MeinGutschein