Prémie nezdaněných 50 EUR měsíčně

DREMO chce odměnit Vaší píli a spolehlivost a přispět ke zlepšení kvality Vašeho života. Za tímto účelem jsme zavedli DREMO prémii za produktivitu, kterou mohou získat všichni zaměstnanci a zaměstnankyně firmy DREMO.

Měsíčně 50 EUR prémie pro naše svědomité zaměstnance a zaměstnankyně

Kromě pravidelné měsíční mzdy odměňujeme naše zaměstnance měsíční prémií za produktivitu a to nezdaněnými 50 EUR!  Tento kredit můžete využít buď při nakupování v požadovaném regionu, nebo při online nakupování u vybraných partnerů.

Pro získání tohoto bonusu za produktivitu stačí, abyste v posledním kalendářním měsíci splnili následující kritéria:

  1. Do zaměstnání jste po víkendu nebo po volné směně nastoupil/a včas, přesně podle námi stanoveném plánu nebo naší zákaznickou společností, u které jste v danou dobu v pracovním nasazení.
  2. Výkazy hodin, potvrzení o pracovní neschopnosti, žádosti o dovolenou a žádosti o volno z časového konta za poslední kalendářní měsíc musí být kompletně dodány do naší kanceláře do 5. pracovního dne následujícího měsíce.
  3. Nesmíte být více než dva pracovní dny nepřítomni v práci z důvodu nemoci, nemoci dítěte či placené dovolené, které nebyly předem schváleny námi nebo zákaznickou společností, u které jste v danou dobu v pracovním nasazení.
  4. Nanejvýš jeden den jste nebyl/a v práci z jiných důvodů, například z důvodu neplaceného volna nebo neomluvené absence.
  5. Neobdržel/-la jste napomenutí (něm. Mahnung) ohledně Vašeho chování, např. kvůli konzumaci alkoholu nebo neochotě pracovat.
  6. Musíte být u nás zaměstnán/-a alespoň jeden celý kalendářní měsíc.

K tomu musí být Váš pracovní poměr v době dobití kreditu (28. kalendářní den pro nově vydané karty Edenred City Card, 20. kalendářní den u stávajících karet Edenred City Card nebo dárkového poukazu) bez výpovědi nebo v neukončeném stavu. Dalším požadavkem je, aby jste měli svůj emailový účet, kde můžete pravidelně a kontrolovat nové zprávy.

Při přijímacím pohovoru vám nabídneme dva různé způsoby, jak získat měsíční bonusy za produktivitu:

Karta Edenred City Card

získejte měsíční prémii 50 EUR  na bonusovou kartu pro nákupy v požadovaném regionu

Více informací ke kartě Edenred City Card 

 

 

Dárkový poukaz (MeinGutschein)

získejte měsíční bonus za produktivitu v podobě online poukázky v hodnotě 50 EUR  (ideální při práci v různých regionech)

Více informací k MeinGutschein