Náš etický kodex

Spravedlivé zacházení, spolehlivost, respektování, důvěra a serióznost - to jsou hlavní zásady dobré agenturní práce a které jsou základem našeho etického kodexu.

V „etickém kodexu“ se DREMO zavazuje k zásadním normám chování - transparentním, jasně pochopitelným, požadovatelným a ověřitelným.

Více než 3050 členských firem Asociace německých společností dočasného zaměstnávání (iGZ) formulovalo v „Etickém kodexu“ v březnu 2012 zvláštní zásady chování. Pět základních pojmů - čestnost, spolehlivost, respekt, důvěra a vážnost jsou hlavními zásadami dobré práce v rámci systému propůjčování zaměstnanců (něm. Zeitarbeit).

Důraz je kladen na lidi; a tomu se pořizujeme i my. Naším cílem je, kromě zákonných požadavků, zajištění kvality tohoto způsobu zaměstnávání v dlouhodobém horizontu.

Co to znamená konkrétně? Zavázali jsme se dodržovat všechny pracovní a sociální zákony, resp. všechny platné tarifní smlouvy. Uchazeči o naše pracovní pozice prochází spravedlivým a transparentním procesem a jsou informováni o tom, že jejich žádost byla doručena. Informování žadatelů probíhá bez zbytečných odkladů. V rozhovoru jsou vysvětlena všechna témata týkající se náboru a přijetí do pracovního procesu. Zaměstnání pracovníka je založeno na pracovněprávních dohodách a následuje po posouzení vhodnosti uchazeče. Všechny pracovní podmínky jsou stanoveny písemně. Naši zaměstnanci jsou pravidelně informováni o změnách a novinkách. Díky spolehlivé podpoře, komplexní organizaci pracovních umístění a vhodným školením o optimální pracovní podmínky. Jednáme lidsky, s humorem a nevytváříme pocit nadřazenosti. Nasloucháme obavám našich zaměstnanců a řešíme s nimi problematické situace.

Etický kodex platí pro DREMO obecně - ať už vystupujeme jako dodavatel, konkurent nebo vůči sociálním partnerům, orgánům a veřejnosti.

Dodržování těchto pravidel sleduje nezávislá Kontaktní a rozhodčí rada (KuSS). Tento orgán se angažuje v případě porušení pravidel etického kodexu členem iGZ. Kontaktní místo KuSS přijímá dotazy, stížnosti a informace.

Tel.: +49 30 25762847
E-mail: kontakt@kuss-zeitarbeit.de