Objednávka

Nemáte přístup k internetu? Pošleme Vám důležité dokumenty poštou.

Objednat formuláře odpracovaných hodin

Pokud potřebujete nové formuláře odpracovaných hodin, resp. fomuláře o činnosti, můžete o ně žádat bezplatně prostednictvím následujícího fomuláře.

Zaměstnanec/-kyně
Doručovací adresa
Pokud nemají být formuláře zaslány na Vaší adresu (adresa zaměstnance), zadejte prosím do následujících polí jinou doručovací adresu.