Žádná zapačetěná kniha

Kdo se chce s námi vydat na cestu, by měl vědět, co ho na moři čeká.

Často kladené otázky a odpovědi

Co člověk potřebuje k uznání svého vzdělání v Německu?

Pokud jste své vzdělání získali v zahraničí a svou kvalifikaci chcete uplatnit na německém trhu práce, potřebné informace k předpokladům stejně jako k procesu uznávání získáte na internetové stránce https://www.anerkennung-in-deutschland.de.

Podporujeme naše zaměstnance při procesu uznávání vzdělání.

 

Jaký je v Německu rozdíl mezi ošetřovatelem a pomocným ošetřovatelem?

Hlavní úkoly pomocných ošetřovatelů v oblasti základní péče jsou tyto:

  • mytí pacientů na lůžku nebo u umyvadla
  • sprchování a mytí ve vaně
  • oblékání a svlékání
  • podávání jídla a pití
  • pomoc při toaletě
  • polohování
  • dokumentace

Patří Sem i podpora odborného personálu při různých činostech, také úklidové práce, příprava pokrmů v kuchyni, doprovázení pacientů.

Odborný personál nese odpovědnost během za úkoly během směny, organizuje chod na stanici, je kontaktní osobou pro příbuzné a je odpovědný za příděl léků, podávání injekcí, výměnu obvazů apod., stejně jako za základní péči.

V čem se liší leasing zaměstnance, přenechání zaměsnance, dočasná práce a práce na výpůjčku?

Běžně se tyto termíny zaměňují. Blíže ale určuje práce na výpůjčku vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy zprostředkovatelskou agenturou. Přenechání na práci, dočasná práce a leasing zaměstnanců charakterizují vztah mezi pracovníkem, zprostředkovatelskou agenturou a konečným zákazníkem

Budu muset zaplatit za zajištění nasazení či zprostředkování práce?

Naše služby jsou pro Vás zdarma.

 

Jsem jako zaměstnanec u firmy Dremo sociálně pojištěn?

Pro všechny zaměstnance firmy Dremo platí všeobecné pracovní právo, bezpečnost práce a zákon o zdraví, takže také zákon na ochranu zaměstnanosti, stejně tak jako zákon o ochraně mateřství. Kromě toho platí zvláštní předpisy zákona o zaměstnanosti (AÜG). Naši zaměstnanci budou poučeni o bezpečnosti práce a obdrží zdarma potřebné ochranné pomůcky. Samořejmostí je zdravotní, úrazové pojištění, penzijní přijištění nebo pojištění v případě nezaměstnanosti, až 30 dní placené dovolené za rok.  Výdělek obdrží naši zaměstnanci i v případě nemoci. V závislosti na věrnosti firmě obdrží naši zaměstnanci příspěvek na dovolenou a na Vánoce.

 

Budu zaměstnán na dobu určitou nebo neurčitou?

Pracovní poměr je zpravidla na dobu neurčitou.

Je u firmy Dremo zkušební doba?

Ano, prvních šest měsíců pracovního poměru je zkušebních. 

Platí firma Dremo podle tarifu?

Ano. Firma Dremo používá tarifní smlouvu iGZ-DGB. Ta je uložena u firmy a je pro všechny zaměstnance kdykoliv k nahlédnutí. Kromě toho najdete <link mitarbeiter igz-dgb-tarifvertrag _self>tarifní smlouvu také na našich stránkách.

 

Co se stane v případě, že na konec jedné pracovní zakázky nebude navazovat další? Dostanu i přeso zaplaceno?

Ano. Zaplatíme vám, i když nebudete hned přijat na další práci.

 

Kdo je můj vedoucí?

Každý zaměstnanec se zodpovídá svému osobnímu disponentovi. Ten je Vaší první kontaktní osobou v případě dotazů nebo jakýchkoliv problémů. 

 

Kdo mi dává pokyny na stavbě?

Jméno vašeho vedoucího pracovníka u zákazníka, pro kterého práci provádíte, vám sdělíme k začátku pracovního výkonu. 

 

Jak daleko od místa výkonu práce budu bydlet?

Vždy se snažíme zohlednit přání našeho zaměstnance. Pokud místo výkonu práce není v takové vzdálenosti od Vašeho bydliště, která by Vám umožňovala denní dojíždění, vyplatíme Vám prostředky na ubytování, stravu a cestovní náklady. 

Podpoří mě firma Dremo, pokud budu mít požadovanou základní kvalifikaci, ale budu si muset oživit zvláštní dovednosti?

Ano. Pokud jde např. o to, podpořit elektrikáře ve zvládnutí určitých úkolů nebo truhláře v zacházení se stroji, zajistíme odpovídající školení. Částečně se tato školení uskutečňují u našich zákazníků. 

 

Jak to bude v případě, že nemám vlastní automobil?

Ve vyjímečných případech se pro Vás budeme snažit zorganizovat spolujízdu nebo jízdu veřejnou dopravou.

 

Kde budu pracovat? Poblíž hranic nebo v celém Německu?

Zaměstnanci jsou nasazováni na práci v celém Německu. Záleží na pracovní pozici, o kterou se ucházejí, případně na kterou je obsadíme. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni pouze na práci v určitém regionu - v něm také zůstanou. 

 

Jak dlouho trvají v průměru pracovní nasazení?

To je různé. Některé společnosti pořebují naše zaměstnance pouze na několik týdnů, jiné až několik let.

 

Jak se plánuje dovolená. Musím se dohodnout se zákazníkem, pro kterého vykonávám práci nebo s Dremem?

Dovolenou plánují zaměstnanci vždy s námi. 

 

Co se stane, když mě chce zákazník převzít?

I když Vás tím ztratíme, vždy nás bude těšit, že jste využil/-a dočasné práce. Měl/-a jste tak šanci poznat Vaše nové pracovní místo i svého budoucího zaměstnavatele. Za změnu zaměstnavatele nic neplatíte. Pokud nebudete na svém novém pracovišti spokojeni, můžete se k nám vrátit! 

 

Může mi být práce zprostředkována jen firmou Dremo?

Ano. Je to možné. Pokud chcete změnit zaměstnání, ale nechcete být pracovně činní jen jako předaní pracovníci, můžete se od nás nechat zprostředkovat našim zákazníkům. Sdělte nám, prosím, jaké profese by ve vašem případě připadaly v úvahu. Pokud máte předpoklady k úspěšnému zprostředkování, budeme se snažit najít vám práci, kterou chcete. Tato možnost je pro vás samořejmě bezplatná. 

 

Máte dotazy?

Pokud máte dotazy týkající se našich pracovních nabídek či naší firmy, prosím zavolejte nám. Zastihnete nás v pracovní dny mezi 7:30-16:30 hod. Těšíme se, že Vás poznáme!

Váš partner pro rozhovor:

Hana Medak
Personální poradenství a nábory
E-Mail: prace@dremo.com
Tel.: +49 351 89775-22