Prohlášení o ochraně údajů

Všeobecné 

V tomto dokumentu Vás informujeme o způsobu zjišťování osobních údajů při využití našich internetových stránek. 

Pojem  "osobní údaje" označuje s odkazem na definici článku 4 č. 1 Nařízení (EU) 2016/679 (dále je označeno jako: "Základní nařízení o ochraně údajů" popř. krátce "GDPR") všechny údaje, které se k Vám osobně vztahují. Patří sem například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele. Ohledně ostatních pojmů, zvláště pojmů "zpracování", "odpovědná osoba", "zpracovatel zakázky" a "souhlas" odkazujeme na zákonné definice týkající se práva na ochranu osobních údajů článku 4 GDPR.

Zpracováváme osobní údaje v zásadě pouze pokud to je nutné pro zpracování fukčních webových stránek a námi nabízeného obsahu a výkonů. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje pravidelně, pouze pokud jste nám udělil souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1  a) GDPR nebo je zpracování povoleno zákonným předpisy, zvláštně jedním ze základních právních předpisů uvedených v článku 6 odst. 1 písm. b) až písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje budou smazány nebo zablokovány, jakmile odpadne účel uložení. Uložení se může krom toho uskutečnit v případech stanovených národními či evropskými předpisy, jež pro nás platí. Zablokování nebo výmaz údajů se uskutečňuje v tomto případě pokud uplynula lhůta uložení, předepsaná v příslušných předpisech. Toto neplatí, pokud je potřebné další uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy. 

Pokud se v případě jednotlivých funkcí našich webových stránek obrátíme na pověřené poskytovatele služeb nebo bychom chtěli využít Vaše údaje pro reklamní účely, informujeme Vás níže detailně o příslušných postupech.

Odpovědné místo

Odpovědná osoba ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR a ostatních zákonů na ochranu údajů, platných v členských státech Evropské unie a jiných předpisů s ustanoveními, jež z právního hlediska souvisejí s ochranou údajů:

Dremo Personaldienstleistung GmbH
Dle zákona ji zastupují Frank Bachmann a Jörg Bachmann
Overbeckstraße 21
01139  Drážďany
E-Mail: info@dremo.com
Telefon: +49 351 897750
Telefax: +49 351 8977521

Další podrobnosti k odpovědnému místu lze najít v našem Impressum.

Osoba pověřená ochranou údajů

Naše pověřence pro ochranu údajů můžete zastihnout a kontaktovat na následující adrese:

Právník Lutz Rahle
Právníci Rahle. Schreiber. Seide & Gumprich
Dresdner Straße 251
01705 Freital
Telefon: +49 351 64898780
Telefax: +49 351 64898781
E-Mail: freital@rahle.de

Vaše práva

Máte vůči nám následující práva týkající se osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu a výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na odpor proti zpracování,
 • právo na přenos údajů.

Máte navíc právo, stěžovat si naším prostřednictvím u úřadu pro ochranu údajů na zpracování osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů při informačním využití našich webových stránek 

Pokud si zobrazíte naše webové stránky, aniž byste se přitom registrovali nebo nám zašlete informace jiným  způsobem ("informační využití") zjišťujeme pouze ty osobní údaje, které Váš webový prohlížeč předá na náš server. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska potřebné, abychom Vám umožnili zobrazení našich webových stránek, zaručili stabilitu a bezpečnost: 

 • IP-adresa
 • Datum a hodina dotazu
 • Rozdíly časových zón ve srovnání s GMT
 • Obsah webové stránky 
 • Statut přístupu (HTTP-statut)
 • Přenášené množství údajů 
 • Webová stránka, ze které jste se dostali na naše webové stránky 
 • Webový prohlížeč 
 • Provozní systém
 • Jazyk a verze prohlížeče

Výše uvedené údaje budou rovněž uloženy v tzv.  log-souborech na našich serverech. Nedochází k uložení těchto údajů společně s Vašimi ostatními osobními údaji. Zjištění a přechodné uložení IP-adresy je nutné, aby bylo možné zobrazení našich webových stránek na Vašem koncovém přístroji. Proto musí být Vaše IP-adresa uložena po dobu trvání návštěvy našich webových stránek. Uložení do log-souborů slouží k zajištění funkčnosti a optimalizace našich webových stránek a k zajištění našich informačně technických systémů. Vyhodnocení těchto údajů k marketingovým účelům se neuskutečňuje.

Náš oprávněný zájem o zpracování dat vyplývá z výše uvedených účelů. Právním základem pro zjištění a přechodné uložení výše uvedených údajů a logfilesist je čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. f) GDPR.

Výše uvedené údaje k přípravě našich webových stránek budou mazány, pokud příslušná schůzka skončila. Zjištění výše uvedených údajů pro poskytnutí přístupu k našim webovým stránkám a uložení těchto údajů v log-souborech je nevyhnutelně nutné pro provoz našich webových stránek. Žádná možnost odporu neexistuje.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na úložném médiu Vašeho koncového přístroje, například na pevném disku, jejichž prostřednictvím nám přicházejí informace jako místu, které používá cookies. Cookies nemohou provádět žádné programy ani nemohou přenášet viry na Váš koncový přístroj. Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je následně vysvětlen.

Cookies, které jsou uloženy tak, že patří k Vašemu webovému prohlížeči:

 • Přechodné cookies: Tyto cookies budou automaticky mazány, pokud uzavřete Váš webový prohlížeč. Patří k nim zvláště session-cookies. Tyto ukládají takzvané session-ID, s jehož pomocí lze přiřadit různé dotazy Vašeho webového prohlížeče ke společné schůzce. To umožňuje opětovné rozpoznání Vašeho koncového přístroje, pokud se vrátíte na naše webové stránky. Session-cookies jsou mazány, jakmile se odhlásíte nebo ukončíte webový prohlížeč.
 • Trvalé cookies: Tyto cookies budou po stanovené době trvání automatizovaně mazány; tato stanovená doba se může dle typu cookies  lišit. Tyto cookies můžete v nastaveních svého webového prohlížeče kdykoliv vymazat.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím výše uvedených cookies slouží k tomu, aby byla nabídka našich webových stránek celkově pro Vás uživatelsky přátelská a efektivnější.  Funkce našich webových stránek nemohou být bez použití těchto  cookies využity.  Některé funkce našich webových stránek vyžadují, aby mohl být Váš webový prohlížeč identifikován i po změně stran. Údaje, které budou zpracovávány prostřednictvím  cookies a které jsou potřebné pro funkce našich webových stránek, nebudou používány pro vyhotovení uživatelských profilů. Pokud jsou cookies používány pro účely analýzy, slouží ke zlepšení kvality a uživatelského pohodlí našich webových stránek, zlepšení  jejich obsahů a funkcí. Umožňují nám pochopit, jak jsou používány webové stránky, které funkce jsou používány a jak často. To nám umožňuje trvale optimalizovat naši nabídku.

Pro výše uvedené účely máme oprávněný zájem o zpracování dat. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedené cookies budou uloženy na Vašem koncovém přístroji a budou jím předány na  náš server. Můžete si proto sami prostřednictvím cookies nakonfigurovat zpracování údajů a informace. Můžete provést odpovídající konfigurace v nastavení Vašeho webového prohlížeče, jejichž prostřednictvím můžete například celkově odmítnout cookies třetích stran nebo cookies celkově. V této souvislosti bychom chtěli poukázat na to, že eventuálně potom nebudete moci řádně využívat všechny funkce našich webových stránek.  Kromě toho doporučujeme pravidelné ruční odstraňování souborů cookie a historie Vašeho prohlížeče.

Další funkce a nabídka našich webových stránek

Kromě předepsaného informačního využití našich webových stránek nabízíme různé výkony, které můžete využít v případě zájmu. Pro toto využití je zpravidla nutné udání dalších osobních údajů. Tyto údaje potřebujeme k poskytnutí příslušného výkonu. Platí výše uvedené zásady ke zpracování údajů.

Částečně využijeme při zpracování těchto údajů externí poskytovatele služeb, které pečlivě vybereme a pověříme. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a budou námi pravidelně kontrolováni. Pokud jsou osobní údaje předávány třetím osobám v rámci služeb, které nabízíme společně s partnery, podrobnější informace naleznete v následujících popisech jednotlivých služeb. Pokud mají tyto třetí strany sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor, můžete se o následcích této skutečnosti dozvědět více v následujících popisech jednotlivých služeb.

Navázání kontaktu 

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, osobní údaje, které nám poskytnete svým e-mailem, budou uloženy. Máme také kontaktní formulář na našich webových stránkách, na který nás můžete kontaktovat. Údaje, které vložíte do vstupní masky, nám budou předány a uloženy.

 • Oslovení 
 • Křestní jméno 
 • Příjmení 
 • E-mailová adresa
 • Adresa 
 • Telefon
 • Poznámky
 • Firma
 • Při dotazu na personál též:
 • Druh dotazu 
 • Označení místa 
 • Požadovaná kvalifikace 
 • Popis činnosti 
 • Časové období 

Údaje budou používány výlučně k zodpovězení Vašich otázek. Pokud nevyužijeme k zajištění kontaktní funkce níže uvedené  třetí strany, neuskuteční se předání údajů třetím osobám. Kromě toho shromažďujeme vaši IP adresu a čas odeslání. 

Zpracování výše uvedených osobních údajů slouží výlučně ke zpracování Vašich dotazů. Zpracování dalších osobních údajů, které jsou shromážděny použitím kontaktního formuláře, existujícího na našich webových stránkách, slouží k zabránění zneužití i k zajištění bezpečnosti našich informačně technických  systémů.

Z výše uvedených důvodů máme oprávněný zájem o zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jste nám k tomu udělil/a souhlas, je právním podkladem pro zpracování těchto údajů článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro zpracování těchto údajů je mimo jiné čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména v případě, že nám jsou údaje zasílány e-mailem. Pokud chcete smlouvu uzavřít e-mailem, představuje článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR další právní podklad.

Ůdaje budou vymazány, s výhradou zákonných lhůt uchovávání, jakmile dokončíme vaši žádost. Pokud nás kontaktujete e-mailem, můžete kdykoliv vznést námitky proti uložení vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že v tomto případě nemůže být váš požadavek zpracován. Odvolání či námitku můžete oznámit zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu  v Impressum.

Žádost o zaměstnání 

Pokud byste si u nás chtěli podat žádost o zaměstnání, dodržujte, prosím, naše zvláštní prohlášení o ochraně údajů pro žádosti o zaměstnání.

DoubleClick

Na našich webových stránkách používáme "DoubleClick", online marketingový nástroj Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). DoubleClick používá mimo jiné cookies, tj. malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče na Vašem koncovém přístroji. Prostřednictvím cookie-ID zaznamenává společnost Google, které reklamy  v kterém webovém prohlížeči budou zapnuty. Tím lze zabránit tomu, že budou reklamy zařazeny vícekrát.  DoubleClick může s pomocí Cookie-IDs navíc zaznamenat takzvané conversions, která se vztahují k dotazům týkajících se reklam. Toto je případ, kdy vidíte oznámení DoubleClick a později vyvoláte stejným webovým prohlížečem webové stránky objednatele reklamy a tam něco koupíte. Dle informací od společnosti Google neobsahují výše uvedené cookies žádné osobní údaje. Využitím DoubleClick navazuje Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na obsah a další použití údajů, které jsou zjišťovány společností Google využitím DoubleClick. Dle našich znalostí obdrží společnost Google informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo že jste klikli na naši reklamu. Pokud disponujete uživatelským účtem u společnosti Google a jste registrováni, může společnost  Google přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I pokud nejste registrován/a u společnosti Google, popř. jste se nezalogoval, existuje možnost, že společnost Google identifikuje a uloží Vaši IP-adresu.

Používáme  DoubleClick k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště pro zapnutí  relevantních a zajímavých reklam pro Vás, pro vylepšení zpráv o výkonu kampaně a abychom se vyhnuli tomu, že uvidíte stejné reklamy vícekrát. V tomto spočívá také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete uložení cookies v nastaveních Vašeho webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek. Můžete zabránit uložení cookies též tím, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, že budou zablokovány cookies z domény „www.googleadservices.com“ (https://www.google.de/settings/ads

). Poukazujeme na to, že toto nastavení bude smazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat reklamy prostřednictvím odkazu www.aboutads.info/choices. Poukazujeme na to, že bude vymazáno i toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Informace třetí strany: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.

Další informace k využití údajů prostřednictvím společnosti Google, k možnostem nastavení, námitek a ochraně údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Google:

Facebook Connect

Na našich webových stránkách používáme "Facebook Connect", službu Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále označována jako: “Facebook"). Facebook Connect ulehčuje registraci pro služby na internetu. Místo využití registrační masky našich webových stránek můžete zadat své login-údaje pro  Facebook a poté využít naši nabídku. Využitím “Facebook Connect” navazuje Váš webový prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebooku. Pro přihlášení budete dále převedeni na stránku  Facebooku. Tam se můžete přihlásit s Vašimi uživatelskými údaji. Tímto bude Váš uživatelský účet u  Facebooku spojen s naší službou. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, zjištěných použitím Facebook Connect prostřednictvím Facebooku. Dle našich  znalostí získá Facebook informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud máte uživatelský účet u  Facebooku a jste registrováni, může Facebook přiřadit návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u Facebooku, popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, že Facebook identifikuje a uloží Vaši  IP-adresu a eventuálně další identifikační znaky.

Používáme Facebook Connect, abychom Vám usnadili Váš postup registrace a přihlášení a abychom jej zkrátili. V tom spočívá náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR. Zpracování výše uvedených informací prostřednictvím Facebooku můžete zabránit tak, že použijete naši registrační masku a nevyužijete Facebook Connect.

Navíc se Facebook podřídil dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a certifikoval se. Tím se zavazuje Facebook, že dodrží normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace najdete na stránkách: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informace třetích stran: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Další informace třetích stran k ochraně dat najdete na následujících webových stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook-Pixel

Na našich webových stránkách používáme  "Facebook-Pixel", službu společnosti  Facebook Inc., 1601 S Kalifornie Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále uváděn jako “Facebook"). Facebook Pixel umožňuje spol. Facebook oznámit naši reklamu na Facebooku, tzv. "Facebook-Ads" pouze takovým  uživatelům Facebooku, kteří byli návštěvníky naší webové stránky, zvláště takovým, kteří prokázali zájem o naši online nabídku nebo o určitá témata nebo produkty. Facebook-Pixel umožňuje přezkoumání, zda byl uživatel po jednom kliknutí na naše reklamy na Facebooku dále přesměrován na naše webové stránky. Facebook Pixel používá mimo jiné cookies, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče na Vašem koncovém přístroji. Pokud jste přihlášeni na Facebooku pod Vaším uživatelským účtem, bude zaznamenána Vaše návštěva naší nabídky online na Vašem uživatelském účtu. Údaje zjištěné Vaším prostřednictvím jsou pro nás anonymní, nenabízejí nám tedy žádné závěry týkající se identity uživatele. Krom toho mohou být tyto údaje Facebooku  spojeny s Vaším tamějším uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které jsou zjišťovány použitím Facebook Pixel prostřednictvím  Facebooku. Dle našich znalostí dostane Facebook informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud disponujete uživatelským účtem u Facebooku a jste registrováni, může Facebook přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u Facebooku popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, že Facebook identifikuje a uloží Vaši IP-adresu a eventuálně další identifikační znaky.

Používáme Facebook-Pixel k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště pro prezentaci podstatných a zajímavých informací na Facebooku a pro zlepšení naší nabídky, aby bylo vše pro uživatele zajímavější a abyste se vyhnul obtěžujícím oznámením. Též máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Můžete podat námitku proti předepsanému záznamu prostřednictvím Facebook Pixel a využití Vašich údajů pro vyvolání Facebook-Ads. Nastavení, které druhy reklamních oznámení se Vám budou zobrazovat v rámci Facebooku můžete provést na následujících webových stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Upozorňujeme na to, že toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies. Krom toho můžete cookies, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, deaktivovat prostřednictvím následujících webových stránek:

Upozorňujeme na to, že bude vymazáno i toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Navíc se Facebook podřídil dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistil si certifikaci. Tím se zavazuje Facebook dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informace třetí strany: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Další informace třetí strany k ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách Facebooku  https://www.facebook.com/about/privacy. Informace k Facebook-Pixel lze najít na následujících webových stránkách společnosti Facebook:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Google Ads (dříve Google AdWords)

Na našich webových stránkách používáme "Google Ads" (dříve Google AdWords), službu společnosti  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále označována jako: "Google"). Google Ads nám umožňuje, s pomocí reklamních prostředků upozornit na našich webových stránkách na naši atraktivní nabídku.  Tak můžeme zjistit, jak úspěšná jsou naše reklamní opatření. Tyto reklamní prostředky budou vydávány prostřednictvím společnosti Google s pomocí takzvaného „Ad Server“. Používáme tzv. AdServer-Cookies, jejichž prostřednictvím mohou být měřeny určité parametry  úspěchu, jako je zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím reklam ve vyhledávači Google, uloží Google Ads jedno cookie na Vašem počítači. Tyto cookies ztrácejí svou platnost zpravidla po 30 dnech. Nemají sloužit k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. K tomuto cookie budou zpravidla uloženy jako hodnoty analýzy následující informace. Jedinečné ID Cookie, počet Ad Impressions na jedno umístění (frekvence), poslední  Impression (relevantní pro Post-View-konverze),  opt-out-informace (vyjadřuje, že uživatel již nechce být osloven). Tyto cookies umožňují společnosti Google opětovné rozpoznání Vašeho webového prohlížeče. Pokud uživatel navštěvuje určitá místa webových stránek nějakého zákazníka Google Ads a cookies, uložené na jeho počítači ještě nejsou prošlé, mohou společnost Google a zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku dále přesměrován. Každému zákazníkovi Google Ads bude přiřazeno jiné cookie. Cookies nemohou být tak dále sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků  AdWords. My sami nezjistíme a nezpracujeme v uvedených reklamních opatřeních žádné osobní údaje. Dostaneme od společnosti Google k dispozici pouze statistická vyhodnocení. S pomocí těchto vyhodnocení jsme schopni rozpoznat, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště efektivní. Žádné jiné další údaje díky použitým reklamním prostředkům nedostaneme, zvláště nemůžeme s pomocí těchto informací identifikovat uživatele. Na základě použitých marketingových nástrojů naváže Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem  Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které mohou být zjištěny s pomocí Google Ads prostřednictvím  Googlu. Dle našeho stavu znalostí obdrží Google informace, že jste vyvolali odpovídající část našich webových stránek nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud máte uživatelský účet u společnosti Google a jste registrováni, může Google přiřadit návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. I když nejste registrováni u  Googlu popř. jste se nezalogovali, existuje možnost, aby Google identifikoval a uložil Vaši IP-adresu.

Používáme Google Ads pro marketingové a optimalizační účely, zvláště pro spuštění  relevantních a zajímavých reklam, pro zlepšení zpráv o výsledcích kampaně a odpovídající kalkulaci reklamních nákladů. Na tomto se zakládá náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete cookies v nastaveních svého webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek. Zabránění uložení cookies je možné též z toho důvodu, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, aby byly blokovány cookies z domény  „www.googleadservices.com“  (https://www.google.de/settings/ads). Poukazujeme na to, že je toto nastavení vymazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat  reklamy na adrese  http://www.aboutads.info/choices. Poukazujeme na to, že bude vymazáno též toto nastavení, pokud vymažete své cookies.

Navíc se společnost Google podřídila dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a zajistila si certifikaci. Tím se zavazuje společnost Google dodržet normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Bližší informace můžete najít na adrese:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetí strany – nabízejícího subjektu: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Další informace k využití údajů společností Google, k možnostem nastavení a námitky a k ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách společnosti Google:   

Google Analytics 

Na našich webových stránkách používáme "Google Analytics", službu analýzy webu společnosti Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Společnost Google používá cookies, tj. malé textové soubory, které budou uloženy na Vašem koncovém přístroji a umožní analýzu použití našich webových stránek Vaším prostřednictvím. Informace vyprodukované prostřednictvím cookies o použití našich webových stránek budou zpravidla přenášeny na server  Google v USA a tam uloženy. Pokud je na webových stránkách aktivována anonymizace IP-adresy, zprostředkovatelná s pomocí cookie ("IP-anonymizace"), bude Vaše IP-adresa platformou Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Smlouvy o evropském hosp. prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní IP-adresa předána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace, aby bylo v našem zájmu vyhodnoceno Vaše využití našich webových stránek, aby byly sestaveny zprávy o využití webových stránek a aby nám byly poskytnuty další služby spojené s využitím webových stránek a internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných dat vyhotoveny pseudonymní uživatelské profily. IP-adresa předaná při využití Google Analytics nebude spojena s ostatními údaji společnosti Google.

Používáme Google Analytics pouze s výše popsanou aktivovanou IP-anonymizací. To znamená, že Vaše IP-adresa bude dále krátce zpracována ze strany Google. Vztah k osobám je být tímto vyloučen.

Používáme Google Analytics pro účely analýzy využití našich webových stránek a a pro neustálé zlepšování jednotlivých funkcí a nabídek pro uživatele. Statistickým vyhodnocením chování uživatele můžeme zlepšit naši nabídku a můžeme ji pro Vás jako uživatele učinit zajímavější. Na tomto se zakládá též náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů prohlížečem Google. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR.

Můžete zabránit uložení cookies vyprodukovaných Google Analytics provedením odpovídajícího nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme na to, že v tomto případě zřejmě nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek. Pokud chcete zabránit zjištění údajů, vyprodukovaných s pomocí cookies a vztahujících se k uživatelskému chování (též Vaší IP-adresy) a zpracování těchto údajů ze strany Google, můžete si k tomuto účelu stáhnout a instalovat Plugin webového prohlížeče na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby byla společnost Google zavázána ke zpracování předaných údajů pouze dle našich pokynů a pro dodržení platných předpisů pro ochranu údajů jsme uzavřeli se společností  Google smlouvu o zpracování zakázky.

Informace třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Další informace k využití údajů prostřednictvím společnosti Google, k možnostem nastavení a námitek a informace k ochraně údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Google:

Údaje jsou mazány, jakmile již pro dosažení účelů zjišťování nejsou nutné.

Vymazání dat na úrovni uživatele a události, které jsou propojeny s cookies, ID uživatelů (např. ID uživatelů) a propagačními ID (např. Cookies DoubleClick, ID inzerce Android, IDFA [ID reklamy Apple pro inzerenty ]) se provádí nejpozději 26 měsíců po jejich sběru.

Sběru vašich dat můžete zabránit pomocí služby Google Analytics použitím následujícího odkazu. Bude nastaven opt-out-cookie tak, aby při budoucích návštěvách tohoto webu, zabránil shromažďování Vašich údajů:

Deaktivovat Google Analytics

Google Dynamic Remarketing

Na našich webových stránkách používáme "Google Dynamic Remarketing", službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Google Dynamic Remarketing nám umožňuje po návštěvě našich webových stránek, při Vašem dalším využití internetu zobrazit naše reklamy. Toho je možno dosáhnout s pomocí cookies uložených ve Vašem prohlížeči, jejichž prostřednictvím může být společností Google zaznamenáváno a vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Tak může společnost Google zjistit Vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Spojení údajů, zjištěných v rámci remarketingu s Vašimi osobními údaji, které eventuálně uloží společnost Google, se dle výpovědi společnosti Google konat nebude. Zvláště bude dle společnosti Google při remarketingu použita pseudonymizace.

Používáme Google Dynamic Remarketing k marketingovým a optimalizačním účelům, zvláště abychom zapnuli informace, které jsou pro Vás důležité a zajímavé, abychom vylepšili zprávy k výkonu kampaně a dosáhli odpovídajících reklamních nákladů. V tomto spočívá též náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Používáme Google Web Fonts pro účely optimalizace, zvláště abychom zlepšili využití našich webových stránek a aby byla jejich úprava více uživatelsky přátelská. Máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami – nabízejícími subjekty. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Instalaci cookies můžete zabránit tím, že vymažete existující cookies a deaktivujete cookies v nastaveních svého webového prohlížeče. Poukazujeme na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Můžete zabránit uložení cookies tak, že nastavíte Váš webový prohlížeč tak, že budou blokovány cookies z domény www.googleadservices.com. (https://www.google.de/settings/ads

). Upozorňujeme na to, že toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies. Navíc můžete deaktivovat reklamy na www.aboutads.info/choices. Upozorňujeme na to, že i toto nastavení bude vymazáno, pokud vymažete své cookies.

Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Další informace k využití údajů společností Google, k možnostem nastavení a námitky a k ochraně údajů můžete najít na následujících webových stránkách společnosti Google:   

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme nabídku "Google Maps", online mapovou službu společnosti  polečnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Proto pro Vás můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožníme Vám komfortní využití funkce mapy. Vaší návštěvou na našich webových stránkách dostane společnost Google informace, že jste vyvolal odpovídající stránku našich webových stránek. Přitom bude zprostředkována Vaše IP-dresa. To se uskuteční nezávisle na tom, zda společnost  Google poskytne uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste zalogováni nebo neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste zalogováni u společnosti Google, budou údaje zaslány přímo na Váš účet. Pokud si u spol. Google nepřejete přiřazení k Vašemu profilu, musíte se předtím odhlásit. Google uloží Vaše údaje jako uživatelský profil a využije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k potřebné úpravě webových stránek. Takové vyhodnocení se uskutečňuje zvláště (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytnutí potřebné reklamy a informování jiných uživatelů o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. 

Používáme Google Maps, abyste si mohli zobrazit interaktivní mapy Google Maps a abychom zlepšili uživatelské pohodlí při práci s těmito webovými stránkami. Na tomto se zakládá také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů prostřednictvím třetích stran – nabízejících subjektů. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 lit.f) GDPR.

Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, ale pro tento účel se musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o používání údajů ze strany společnosti Google, o možnostech nastavení a vyjádření nesouhlasu, stejně jako k ochraně datnaleznete na následujících webových stránkách Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Fonty Google Web 

Na našich webových stránkách používáme "Google Web Fonts", službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Google Web Fonts nám umožňuje používání externích druhů písma, tzv. Google Fonts. Proto bude při zobrazení našich webových stránek stažen potřebný Google Font z Vašeho webového prohlížeče do Browsercache. Toto je nutné, aby Vám prohlížeč mohl zobrazit opticky vylepšenou verzi našich textů. Pokud Váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, bude pro oznámení použito standardní písmo Vašeho počítače. Zapojení těchto  webových fontů se uskuteční prostřednictvím serveru, zpravidla serveru společnosti Google v USA. Na server bude předána informace, které z našich internetových stránek jste navštívili. Google uloží též IP-adresu prohlížeče Vašeho koncového přístroje. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které byly zjištěny a zpracovány prostřednictvím společnosti Google s použitím webových fontů Google Web Fonts.

Používáme Google Web Fonts pro optimalizaci, zvláště abychom zlepšili využití našich webových stránek  a aby byla jejich úprava více uživatelsky přátelská. Máme oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů třetími stranami. Právním podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Další informace k ochraně údajů můžete najít v prohlášení k ochraně údajů Google:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Další informace ke Google Web Fonts najdete zde: http://www.google.com/webfonts/,https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

Shariff

Při používání této služby nejsou zpracovávány žádné osobní údaje.

Použití Facebook social plug-ins

Tato nabídka používá social plug-ins (sociální pluginy)  poskytované sociální sítí facebook.com, provozovaného společností Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou identifikovatelné pomocí loga Facebooku (bílé "f" na modrém pozadí, nebo značkou "palec nahoru" ), nebo jsou označeny přidáním "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Když uživatel navštíví webovou stránku s nabídkou, která obsahuje takový plug-in, spojí se jeho prohlížeč přímo s Facebookem. Obsah pluginu je do vašeho prohlížeče zprostředkován přímo Facebookem , který vloží tento subjekt na webové stránky. Poskytovatel tedy nemá vliv na rozsah shromažďovaných údajů, které Facebook s pomocí těchto tento plug-ins a informuje uživatele, tedy v souladu s jeho znalostí: 

Díky integraci plugin Facebook obdrží informace, že  uživatel vstoupil na odpovídající stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen do Facebooku, Facebook může přiřadit k návštěvě svého Facebook účtu s www.kudyznudy.cz. Když uživatelé pracovat s pluginy, například, provozovat nebo učinit poznámku k tlačítku Like, příslušné informace se přenáší z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebook, je zde možnost, že Facebook dává jeho IP adresy do zkušeností a obchodech. Podle Facebooku je uložen v Německu pouze anonymní IP adresa. 

Díky integraci plugin obdrží Facebook informace, že uživatel vstoupil na odpovídající stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen do Facebooku, Facebook může přiřadit jeho návštěvu k jeho facebookovému účtu. Když uživatelé pracují s pluginy, např: stisknou tlačítkou Like nebo posílají komentáře, příslušné informace se přenáší z jejich prohlížeče přímo na Facebook a tam jsou uloženy. Pokud uživatel není členem Facebook, je zde možnost, že Facebook zkouší jeho IP adresy a ukládá je. Podle Facebooku se v Německu ukládájí pouze anonymní IP adresy. 

Účel a rozsah sběru dat a jejich další zpracování a využívání údajů ze strany Facebook, stejně jako příslušných práv a způsobů, jak chránit soukromí uživatelů,  mohou odkazy na ochranu osobních údajů na Facebooku odebrat: www.facebook.com/about/privacy/ .

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebookv této nabídce o něm sbíral údaje a svazoval je s jeho údaji uloženými na Facebooku, musí se odhlásit před příchodem na Internet odhlásit

Tlačítko +1 Google+

Tato nabídka používá tlašítko +1 Sociální sítě Google Plus, který je provozován Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen" Google "). Tlačítko je na "1? viditelné na bílém nebo barevném pozadí.

Když uživatel navštíví webovou stránku, která takové tlačítko nabízí, spojí se jeho prohlížeč se servem společnosti Google přímo. Obsah tlačítka "+1? se přenese přímo do jeho prohlížeče, který vloží tento subjekt na webové stránky. Poskytovatel tedy nemá vliv na množství dat, které Google sbírá pomocí tlačítka. Podle Google nejsou žádné osobní informace shromažďovány bez kliknutí na tlačítko. Pouze u přihlášených členů se takové údaje, včetně adresy IP shromažďují a zpracovávají.

Účel a rozsah sběru dat a jejich další zpracování a využívání údajů společností Google, stejně jako práva v této oblasti a možnosti nastavení pro ochranu soukromí mohou uživatele Googlu odkaz na ochranu osobních údajů k tlačítku "+1? odebrat: http: //www.google.com/ Intl / cs / + / politika / + 1button.html a FAQ: http: //www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Tato nabídka využívá tlačítek služby Twitter. Tato tlačítka jsou poskytovány Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Mohou být identifikovány výrazy jako "Twitter" nebo "Folge", spojené s ikonou modrého ptáka. Pomocí tlačítek je možné nějaký příspěvek nebo jeho stránku sdílet na Twitteru nebo uživatele Twitteru sledovat.

Když uživatel navštíví webovou stránku, která obsahuje takové tlačítko, spojí se jeho prohlížeč se servery Twitteru přímo. Obsah tlačítek je přenášen z Twitteru přímo do prohlížeče uživatele. Poskytovatel tedy nemá vliv na množství dat, které Twitter s pomocí těchto plug-inů shromařďuje a informuje uživatele podle jeho znalostí. Po té bude IP adresa uživatele přenesena pouze v souvisloti s odkazem tlačítka  s URL jednotlivých webových stránek, pokud jde o tlačítka, ale nebude užita pro jiné účely než pro je znázornění tlačítka.

Další informace najdete v ochraně osobních údajů Twiteru na twitter.com/privacy.

Odvolání, Změny, Opravy a aktualizace

Uživatel má právo získat informace zdarma o osobních údajích o něm uložených. Kromě toho, má uživatel právo na opravu nepřesných údajů, blokování a odstranění jeho osobních údajů, kde neexistuje zákonná povinnost uchovávat.