Černé na bílém

Vemte si je s sebou na palubu - a držte je pevně! S našimi výkazy hodin si zajistíte výplatu Vaší námořnické mzdy.

Výkaz odpracovaných hodin (Stundenzettel)

Níže naleznete výkaz odpracovaných hodin k vyplnění a vytištění.

Zaslání formuláře odpracovaných hodin - možnosti:

 • nafotit nebo naskenovat a zaslat emailem na adresu: dresden@dremo.com
 • nafotit a prostřednictvím WhatsApp nebo MMS na mobilní telefon Vašeho disponenta nebo na tel: +49 171 2378569
 • odeslat faxem na číslo: +49 351 89775 21
 • zaslat poštou na Dremo do Drážďan (adresa je na formuláři)

Objednávka nových formulářů odpracovaných hodin:

 • telefonicky (po-pá 7:30 - 16:30 hodin) na čísle +49 351 897750
 • e-mailem na adrese: dresden@dremo.com
 • prostřednictvím WhatsApp nebo SMS: mobilní číslo Vašeho disponenta nebo +49 171 2378569

Podněty pro naše zákazníky:

 • Potvrďte, prosím, našim zaměstnancům na konci každého pracovního týdne formulář s počtem odpracovaných hodin.
 • Naši zaměstnanci smějí pracovat maximálně 10 hodin denně a 60 hodin týdně. Pokud neplatí zákonem dané výjimky, je nutný náš předchozí souhlas k práci o nedělích a svátcích. Řiďte se, prosím, zákonem práce.
 • Škrtání opracovaných hodin na základě sníženého výkonu našeho zaměstnance není podle daného zákona (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) přípustné a proto zakázené.

Podněty pro naše zaměstnance:

 • Na konci každého pracovního týdne - ne později - si nechte u zákazníka, pro kterého pracujete, případně na stavbě od svých tamních nadřízených, podepsat a orazítkovat formulář odpracovaných hodin. Poté ho pošlete nám jedním z výše uvedených způsobů na Dremo, a to nejpozději do následujícího úterý do 12:00.
 • Na formuláři musí být vyplněno jméno zákaznické firmy, pro kterou pracujete a úplná adresa místa nasazení.
 • Denně vyplňujte počet odpracovaných hodin bez přestávek. Smíte pracovat maximálně 10 hodin denně a 60 hodin týdně. Při práci 6-9 hodin za den musíte mít minimálně 30 minutovou přestávku. Při práci za den více než 9 hodin je doba přestávky minimálně 45 minut. Nejpozději po 6 odpracovaných hodinách je přestávka nutná. Minimální délka přestávky je 15 minut.
 • Pokud končí měsíc nebo zakázka uprostřed týdne, musíte vyplnit dva formuláře odpracovaných hodin (např: dva dny starého měsíce a tři dny nového).
 • Na jednom formuláři nesmí být vyplněny hodiny ze dvou týdnů.
 • Do pole 'Začátek cesty k ubytování/místu nasazení' napište datum a hodinu, kdy jste vyjeli z domova k vašemu nasazení. Do pole 'Příjezd domů' napiště datum a hodinu, kdy jste z vašeho pracovního nasazení přijeli domů. Pokud zůstanete v místě nasazení přes víkend, napiště do tohoto pole „vor Ort geblieben“. Tato pole musíte vyplnit jen tehdy, pracujete-li nadregionálně, nebo jste na montáži.
 • Kdo dostane formulář odpracovaných hodin?
  • Original: pro Vašeho nadřízeného v Dremo 
  • 1. kopie: pro zákazníka/firmu, pro které pracujete
  • 2. kopie: pro Vás
 • Diety vyplatíme pouze tehdy, máme-li k dispozici formulář odpracovaných hodin z předchozího týdne.

Upozornění

Ke čtení nebo k vytištění dokumentů, které jsou na této stránce k dispozici, potřebujete program "Adobe Acrobat Reader". Pokud Acrobat Reader nemáte nainstalován, můžete si jej zdarma stáhnout zde: Adobe Acrobat Reader - stránka pro instalaci