Nasz kodeks etyczny

Uczciwość, rzetelność, szacunek, zaufanie i powaga - to wartości przewodnie dobrej pracy tymczasowej, na których opiera się nasz kodeks etyczny.

DREMO zobowiązuje się do przestrzegania kluczowych standardów zachowania zawartych w "Kodeksie postępowania i etyki" - przejrzystych, zrozumiałych, możliwych do wyegzekwowania i zweryfikowania.

Normy etyczne Ogólnego Stowarzyszenia Dostawców Usług Personalnych (GVP), dawniej Stowarzyszenia Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej (iGZ), oraz jego firm członkowskich są zawarte w Kodeksie Postępowania i Etyki GVP. Uczciwość, przejrzystość, niezawodność, szacunek i wiarygodność to zasady, którymi kieruje się GVP i jej członkowie.

Centralne miejsce zajmuje tutaj człowiek. Kodeks Postępowania i Etyki GVP gwarantuje trwałą jakość usług personalnych wykraczającą poza obowiązujące wymogi prawne. Jest to żywy zbiór zasad, który będzie się rozwijał wraz z rozwojem branży.

GVP i jej członkowie są zobowiązani do szczególnej odpowiedzialności: jako niezbędny instrument elastyczności dla gospodarki, jako pracodawca zaangażowany w integrację i rozwój zawodowy swoich pracowników, jako sumienny partner w łączeniu pracy i pracowników.

Kodeks Etyczny ma zastosowanie również wtedy, gdy DREMO jest zleceniobiorcą, w konkurencji z innymi agencjami pracy tymczasowej jak również w relacjach z partnerami społecznymi, władzami i społeczeństwem.

Oprócz Kodeksu Postępowania i Etyki GVP utworzono niezależny zespól kontaktowy i arbitrażowy (KuSS), który kontroluje przestrzeganie zasad etycznych i w razie potrzeby nakłada sankcje. Zespól KuSS, z którym można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem +49 30 25762847 lub pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@kuss-zeitarbeit.de, przyjmuje zapytania, skargi i raporty.