Nasz kodeks etyczny

Uczciwość, rzetelność, szacunek, zaufanie i powaga - to wartości przewodnie dobrej pracy tymczasowej, na których opiera się nasz kodeks etyczny.

DREMO zobowiązuje się w „Kodeksie etyki” do przestrzegania podstawowych standardów postępowania - przejrzystych, zrozumiałych, wykonalnych i weryfikowalnych.

W „Kodeksie etycznym” z marca 2012 r. Ponad 3 050 firm członkowskich Związku Niemieckich Firm Pracy Tymczasowej (iGZ) sformułowało specjalne zasady dotyczące tego, jak chcą zachowywać się jako pracodawcy. Pięć podstawowych terminów: uczciwość, rzetelność, szacunek, zaufanie i wiarygodność to wartości przewodnie „dobrej pracy tymczasowej”,  stanowiące podstawę tych standardów.

W centrum zainteresowania jest człowiek: to jest także nasza inspiracja. Poza przepisami prawa naszym celem jest zapewnienie trwałej poprawy jakości pracy tymczasowej.

Co to dokładnie oznacza? Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy i prawa socjalnego oraz wszelkich obowiązujących układów zbiorowych. Nasi kandydaci przechodzą uczciwy, przejrzysty proces aplikacyjny i otrzymują potwierdzenie otrzymania wniosku. Informacje o decyzji podawane są niezwłocznie. W rozmowie kwalifikacyjnej wszystkie tematy związane z zatrudnieniem są wymieniane i wyjaśniane. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umów o pracę oraz w zależności od predyspozycji kandydatów. Wszystkie warunki pracy są określane na piśmie. Regularnie informujemy naszych pracowników o wszelkich zmianach i nowościach. Zapewniamy optymalne warunki pracy poprzez rzetelne wsparcie, kompleksową organizację zadań oraz odpowiednie szkolenia. W codziennej pracy towarzyszą nam wyczucie, człowieczeństwo i humor. Z uwagą wsłuchujemy się w potrzeby naszych współpracowników.

Kodeks etyczny obowiązuje zarówno wtedy, gdy DREMO jest wykonawcą, konkuruje z innymi agencjami pracy tymczasowej, jak i w relacjach z partnerami społecznymi, władzami i społeczeństwem.

Przestrzeganie tych standardów nadzoruje niezależny organ kontaktowy i arbitrażowy (KuSS), który pozostaje do dyspozycji w przypadku naruszeń Kodeksu Etyki przez członków Związku Niemieckich Firm Pracy Tymczasowej. Punkt kontaktowy KuSS, dostępny pod numerem telefonu +49 30 25762847 lub mailowo pod adresem kontakt@kuss-zeitarbeit.de, przyjmuje zapytania, skargi i uwagi.