Ważna zmiana w ubezpieczeniu pielęgnacyjnym

Od 1 lipca 2023 r. wzrośnie wysokość składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne. W przyszłości kwota ta będzie zależeć od liczby dzieci.


W dniu 1 stycznia 1995 r. ubezpieczenie pielęgnacyjne zostało uznane jako niezależna gałąź ubezpieczenia społecznego. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich osób z ubezpieczeniem ustawowym i prywatnym oraz zapewnia podstawową ochronę dla osób, które wymagają opieki z powodu choroby lub podeszłego wieku.

To, kiedy osoby ubezpieczone otrzymują te świadczenia i jaka jest ich wysokość, zależy od zakresu opieki, jej rodzaju i czasu trwania. Podstawowe rozróżnienie dotyczy wsparcia dla opieki w domu (opieka ambulatoryjna), opieki w domach spokojnej starości (opieka stacjonarna) lub alternatywnych form zamieszkania.

W celu finansowania tej składki ubezpieczenia zrezygnowano ze święta państwowego Dnia Modlitwy i Pokuty (Buß- und Bettag). Wyjątkiem jest Saksonia, gdzie dzień ten jest nadal uznawany za święto państwowe. W związku z tym składki dla osób pracujących są wyższe niż we wszystkich innych krajach związkowych Niemiec.

Co miesiąc pracownicy wraz z pracodawcami opłacają składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne w tej samej wysokości, co oznacza, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy ponoszą część kosztów.

Regulacja ubezpieczenia pielęgnacyjnego wynika z dwóch powodów:

1. Stabilizacja finansowa

Faktem jest, że prawdopodobieństwo potrzeby pomocy w codziennym życiu gwałtownie wzrasta po 80. roku życia. Zgodnie z prognozami rozwoju populacji wzrośnie liczba osób starszych (w wieku 67 lat i starszych) w Niemczech do około 21,5 miliona do 2040 roku. Wysoka średnia długość życia jest oczywiście pozytywna, ale oznacza również, że znacznie więcej pieniędzy będzie potrzebnych na usługi pielęgnacyjne.

2. Zróżnicowanie w zależności od liczby dzieci

Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rodzice z większą liczbą dzieci powinni być wyraźnie uprzywilejowani w kwestii wysokości składek w porównaniu z osobami bezdzietnymi. Doprowadziło to do zróżnicowania wysokości składek.

Poniższe stawki odnoszą się do pracowników DREMO, ponieważ firma ma siedzibę w Saksonii:

  • pracownicy bez dzieci: udział pracownika: 2,8%
  • pracownicy z jednym dzieckiem: udział pracownika: 2,2%
  • pracownicy z dwójką dzieci: udział pracownika: 1,95%
  • pracownicy z trójką dzieci: udział pracowników: 1,7%
  • pracownicy z czwórką dzieci: udział pracowników: 1,45%
  • pracownicy z pięciorgiem i więcej dzieci: udział pracowników: 1,2%

Podział ten obowiązuje do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku 25 lat. Jeśli dotyczy to wszystkich dzieci w rodzinie, składka dla rodziców pozostanie w przyszłości na poziomie 2,2%.

Składka pracodawcy w Saksonii wynosi wówczas zasadniczo 1,2%.

Składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek bezrobocia są odprowadzane bezpośrednio z dochodu brutto do ubezpieczalni. Pracownicy nie muszą przekazywać żadnych składek. Robią to pracodawcy tzn. firmy.

Nasi pracownicy tymczasowi muszą jedynie dostarczyć akty urodzenia swoich dzieci lub inne dokumenty potwierdzające status rodzicielski. Wszystkimi innymi kwestiami zajmuje się DREMO.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o DREMO i naszej pracy w zakresie usług personalnych, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Bądź na bieżąco z innymi ważnymi tematami i obserwuj nas na Facebooku i Instagramie.