Důležité změny u pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči

Od 1. července 2023 se zvyšuje sazba příspěvku na pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči. V budoucnu bude částka záviset od počtu dětí.


Od 1. ledna 1995 bylo zavedeno pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči jako samostatné odvětví sociálního pojištění. Je povinné pro všechny pojištěnce – i s veřejným zdravotním pojištěním i se soukromým zdravotním pojištěním -  a nabízí základní zabezpečení pro osoby trvale odkázané na péči z důvodu nemoci nebo stáří.

Kdy pojištěnci obdrží tyto dávky a jaké jsou, závisí na potřebě péče, typu péče a délce trvání. Zásadně se rozlišuje podpora péče v domácím prostředí (ambulantní péče), péče v domovech seniorů (lůžková péče) nebo podpora alternativních forem bydlení.

Stání svátek „Buß- und Bettag“, v překladu den pokání a modliteb, byl kvůli financování zrušen. Jedinou spolkovou zemí, kde tento den je pořád státním svátkem zůstalo Sasko. Proto jsou příspěvky pro pracující vyšší než ve všech ostatních spolkových zemích.

Zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé platí měsíční příspěvky na sociální pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči většinou ve stejné výši, tj. část nákladů nese jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec.

Úprava pojištění dlouhodobé péče vyplývá ze dvou důvodů:

1. Finanční stabilizace

Faktem je, že dovršením roku 80 let se výrazně zvyšuje statistická pravděpodobnost odkázanost na pomoc s úkony v běžném životě. Podle prognóz vývoje populace se počet starších lidí (nad 67 let a starších) v Německu do roku 2040 zvýší na zhruba 21,5 milionů. Vysoká délka života je samozřejmě pozitivní, ale také to znamená, že na pečovatelské služby je potřeba výrazně více peněz.

2. Rozlišení podle počtu dětí

Spolkový ústavní soud rozhodl, že rodiče s více dětmi musí mít při výpočtu příspěvků jasnou přednost před těmi bez dětí. To mělo za následek stanovení různých sazeb příspěvků.

Jelikož společnost DREMO sídlí v Sasku, pro naše zaměstnance platí následující stupňování sazeb:

  • Bezdětní zaměstnanci = 2,80%
  • Zaměstnanci s 1 dítětem = 2,20%
  • Zaměstnanci se 2 dětmi = 1,95%
  • Zaměstnanci se 3 dětmi = 1,70%
  • Zaměstnanci se 4 dětmi: s podílem zaměstnance 1,45%
  • Zaměstnanci se 4 dětmi: s podílem zaměstnance 1,2%

Tyto sazby platí, dokud dítě/děti nedosáhne/nedosáhnou věku 25ti let. Příspěvek zaměstnavatele v Sasku pak obecně činí 1,2 procenta.

Příspěvky na pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, stejně jako podíly na zdravotním, důchodovém, úrazovém pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, se odvádějí přímo pojišťovně z příslušného hrubého příjmu. Zaměstnanci (m/ž/n) nemusí převádět žádné příspěvky. O to se starají zaměstnavatelé nebo společnosti.

Naši agenturní zaměstanci musí předložit pouze rodné listy nebo jiný doklad o rodičovství svých dětí. Úpravy provádí automaticky DREMO.

Pokud máte další dotazy nebo byste se chtěli o DREMO a naší práci v oblasti personálních služeb dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Zůstaňte informováni o dalších důležitých tématech a sledujte nás na facebooku a instagramu.