Mniej pracować, więcej zarabiać

W nowym badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera przeanalizowano zakres układów zbiorowych pracy w niemieckich krajach związkowych. Wynik: warunki pracy w firmach z układem zbiorowym są znacznie lepsze niż w porównywalnych firmach bez układu zbiorowego.


Układy zbiorowe dają korzyści - pracuj mniej, zarabiaj więcej

Badanie wykazało, że pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w firmach nieobjętych układami zbiorowymi pracują średnio o 54 minuty dłużej tygodniowo. Mimo to zarabiają o około 11 procent mniej niż pracownicy w porównywalnych firmach objętych układami zbiorowymi.

Brak układów zbiorowych oznacza pracę  na gorszych zasadach, ponieważ idzie to w parze z gorszymi warunkami pracy, brakiem wiążących przepisów dotyczących zatrudnienia, takich jak godziny pracy, urlopy i okresy wypowiedzenia, większym obciążeniem pracą i brakiem bezpieczeństwa socjalnego.

Wyniki mówią same za siebie:

Układy zbiorowe pracy oferują pracownikom określone korzyści, w szczególności godziwe wynagrodzenie i uregulowane ramowe warunki zatrudnienia.

Stwierdzono również, że zasięg układów zbiorowych pracy (tj. przestrzeganie przez firmy układów zbiorowych wynegocjowanych między stowarzyszeniami pracodawców a związkami zawodowymi) od lat znacząco spada. W 2000r. dwie trzecie pracowników nadal pracowało w firmach objętych układami zbiorowymi, w 2021 r. tylko połowa. W Saksonii tylko 41 do 46 procent miejsc pracy jest objętych układami zbiorowymi.

DREMO jest członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej (IGZ) i przestrzega układu zbiorowego pracy wynegocjowanego przez stowarzyszenie wraz ze związkami zawodowymi Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB). Oznacza to, że możemy zaoferować naszym pracownikom dobre warunki pracy, które przewyższają ustawowe normy minimalne. Te regulacje dotyczące warunków pracy między pracodawcami a pracownikami zapewniają przejrzystość wszystkim pracownikom tymczasowym, a także wzmacniają ich prawa.

Główne punkty to:

  1. Wyższe wynagrodzenie: układy zbiorowe pracy określają minimalne standardy wynagrodzenia, które są wyższe niż ustawowa płaca minimalna. Oznacza to, że pracownicy w firmach objętych układami zbiorowymi otrzymują zazwyczaj wyższe wynagrodzenie niż w firmach bez układów zbiorowych. Ponadto często istnieją przepisy dotyczące specjalnych płatności, takich jak premie świąteczne lub wakacyjne.
  2. Regularne podwyżki wynagrodzeń: układy zbiorowe przewidują regularne podnoszenie wynagrodzeń, które są dostosowane do ogólnego rozwoju płac. Oznacza to, że pracownicy firm objętych układami zbiorowymi otrzymują z czasem wyższe wynagrodzenie.
  3.  Lepsze warunki pracy: układy zbiorowe regulują nie tylko wynagrodzenie, ale także inne warunki pracy, takie jak godziny pracy czy prawo do urlopu. Standardy te są wyższe niż ustawowe minimum i oferują pracownikom większe bezpieczeństwo i przewidywalność.

Podsumowując, wyższe płace i lepsze warunki pracy zwiększają zadowolenie i motywację pracowników. My, jako pracodawcy, również na tym korzystamy.

Jesteś ciekawy i masz pytania? A może chcesz od razu przekonać się o korzyściach płynących z negocjacji zbiorowych? Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie znajdują się również aktualne oferty pracy. Czekamy na kontakt mailowy lub telefoniczny.