Pracujte méně, vydělávejte více

V nové studii Institutu ekonomických a sociálních věd (WSI) nadace Hanse Böcklera se zkoumal rozsah činnosti odborových organizací v německých spolkových zemích. Výsledek: ve firmách s kolektivní smlouvou jsou výrazně lepší pracovní podmínky než ve srovnatelných firmách bez kolektivní smlouvy.


[Translate to cs:] Tarifbindung bringt Vorteile - weniger arbeiten, mehr verdienen

Studie zjistila, že zaměstnanci ve firmách bez kolektivní smlouvy pracující na plný úvazek pracují týdně v průměru o 54 minut déle. Nehledě na to vydělávají zhruba o 11 procent méně než zaměstnanci ve srovnatelných společnostech vázaných kolektivní smlouvou.

Práce bez kolektivní smlouvy znamená znevýhodnění, jelikož jde ruku v ruce s horšími pracovními podmínkami, bez závazných předpisů pro zaměstnávání jako je pracovní doba, dovolená a výpovědní lhůty, vyšší pracovní zátěž a sociální nejistota.

Výsledky hovoří samy za sebe:

Kolektivní smlouvy nabízejí zaměstnancům řadu výhod, především spravedlivou mzdu a regulované rámcové pracovní podmínky.

Bylo také zjištěno, že stále méně společností se chtějí vázat kolektivní smlouvou (tj. podniky dodržují kolektivní smlouvu sjednanou mezi zaměstnavatelskými svazy a odbory). Například v roce 2000 byly ve firmách vázaných kolektivními smlouvami dvě třetiny zaměstnanců a v roce 2021 už jen polovina. V Sasku je kolektivními smlouvami pokryto dokonce jen 41 až 46 procent pracovních míst.

DREMO je členem Asociace německých agentur pro dočasné zaměstnávání (IGZ) a dodržuje kolektivní smlouvu, kterou asociace vyjednala společně s odbory Německé odborové konfederace (DGB). To znamená, že můžeme našim zaměstnancům nabídnout dobré pracovní podmínky, které jsou nad zákonnými minimálními standardy. Tato úprava pracovních podmínek mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vytváří přehlednost pro všechny agenturní zaměstnance a také posiluje jejich práva.

Nejdůležitější body jsou:

  1. Vyšší plat: Kolektivní smlouvy stanoví minimální mzdové standardy nad zákonem stanovenou minimální mzdu. To znamená, že zaměstnanci ve firmách, které jsou vázány kolektivní smlouvou, dostávají většinou vyšší mzdy než ve firmách, na které se kolektivní smlouva nevztahuje. Navíc často existují předpisy pro speciální platby, jako jsou prémie na Vánoce nebo na dovolenou.
  2. Pravidelné zvyšování mezd: Kolektivní smlouvy umožňují pravidelné úpravy mezd, které jsou přizpůsobeny obecnému mzdovému vývoji. To znamená, že zaměstnanci ve společnostech vázaných kolektivními smlouvami dostávají časem vyšší odměnu.
  3. Lepší pracovní podmínky: kolektivní smlouvy neupravují pouze mzdy, ale také další pracovní podmínky, jako je pracovní doba nebo nárok na dovolenou. Tyto standardy jsou nad zákonným minimem a nabízejí zaměstnancům větší jistotu a lepší plánování.

Souhrnně lze říci, že vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky zvyšují spokojenost a motivaci zaměstnanců. Z toho profitujeme i my jako zaměstnavatel.

Jste zvědaví a máte otázky? Nebo si chcete hned zajistit výhody kolektivní smlouvy? Více se o nás dozvíte na našem webu a také zde najdete naše aktuální volná místa. Těšíme se na vaši zprávu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.