Zasłużyłeś na to - do 30 dni urlopu!

Od 1963 roku, ustawa o urlopach reguluje ile płatnego minimalnego urlopu musi być przyznane pracownikom rocznie.


Prawo do urlopu w DREMO

Od 1995 roku ustawowe prawo do urlopu wynosi 24 dni robocze.

Ci, którzy pracują w pięciodniowym tygodniu pracy, mają prawo do 20 dni urlopu. Ponadto w różnych branżach istnieją indywidualne umowy między stronami układów zbiorowych, które uzupełniają ustawę o minimalnym urlopie dla pracowników. Istnieją również specjalne regulacje prawne, np. dla młodzieży lub osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W sektorze opieki płatny urlop dodatkowy został wprowadzony w 2021 roku - pracownicy opieki mają prawo do 26 dni urlopu rekreacyjnego (przy 5-dniowym tygodniu pracy).

Prawo do urlopu naszych pracowników reguluje układ zbiorowy IGZ-DGB. Zgodnie z nim pracownicy mają w pierwszym roku urlop roczny w wymiarze 25 dni roboczych. W drugim i trzecim roku pracy w DREMO otrzymują oni 27 dni roboczych. Począwszy od czwartego roku pracy otrzymują 30 dni roboczych urlopu rocznego.

Złożenie wniosku o urlop jest szybkie i łatwe na naszej stronie internetowej. Oczywiście, planowanie musi być wcześniej uzgodnione z firmą klienta.

Dodatkowo nasi pracownicy, w zależności od stażu pracy, mają również prawo do dodatków pieniężnych do urlopu wypoczynkowego, .

Możesz więc zacząć planować wakacje na rok 2022 ;-)