Tohle si zasloužíte – až 30 dní dovolené!

Od roku 1963 upravuje federální zákon o dovolené, kolik minimální placené dovolené musí být ročně zaměstnancům poskytnuto.


[Translate to cs:] Urlaubsanspruch bei DREMO

Od roku 1995 činí zákonný nárok na dovolenou 24 pracovních dnů.

Ti, kteří pracují pět dní v týdnu, mají nárok na 20 dní dovolené. Kromě toho existují v různých odvětvích individuální dohody mezi stranami kolektivního vyjednávání, které doplňují zákon o minimální dovolené zaměstnanců. Mimo to existují také zvláštní právní předpisy, např. pro mladé lidi nebo osoby s těžkým zdravotním postižením.

V odvětví péče o staré a nemocné byla v roce 2021 zavedena dodatečná placená dovolená - pečovatelé tak mají nárok na 26 dní placené dovolené (s 5 prac. dny v týdnu) .

U našich zaměstnanců se nárok na dovolenou řídí kolektivní smlouvou IGZ-DGB. V souladu s tímto mají zaměstnanci v prvním roce nárok na 25 pracovních dnů placené dovolené. Ve druhém a třetím roce u DREMO je poskytnuto 27 pracovních dnů. Od čtvrtého roku pak 30 pracovních dnů dovolené za kalendářní rok.

Žádost o dovolenou podáte snadno a rychle na naší domovské stránce. Plánování musí být samozřejmě předem dohodnuto s klientskou společností.

Miochodem, naši zaměstnanci mají také nárok ,v závislosti na délce jejich pracovního poměru, na příplatek na dovolenou.

Takže plánovaní dovolené pro rok 2022 může začít ;-)