Ważne zmiany w zwolnieniach lekarskich i niezdolności do pracy od 2023 roku!

Od 1 stycznia 2023 roku lekarze nie będą już wystawiać "zwolnienia lekarskiego" w formie papierowej. Będzie ono dostępne w formie elektronicznej. Zmieni się zatem sposób zgłoszenia "zwolnienia lekarskiego" u pracodawcy.


[Translate to pl:] Ab 2023 - elektronische Krankmeldung

System elektronicznego zaświadczenia o niezdolności do pracy (eAU) jest już stosowany od 2022 r. przez niektóre gabinety lekarskie w fazie testowej. Od przyszłego roku będzie on obowiązkowy. Przede wszystkim w efekcie ma zostać ograniczona biurokracja. Dzięki tej procedurze do przeszłości odejdą też spory o to, czy zaświadczenie wpłynęło do pracodawcy w terminie. Ostatecznie, oszczędzanie papieru jest również dobre dla środowiska.

Co to oznacza dla pracowników?

 • Jeśli są Państwo ubezpieczeni w ustawowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych i z powodu choroby nie mogą pracować, lekarz poświadcza okresy niezdolności do pracy.
 • Jak zwykle pracownik musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy z powodu choroby i przewidywanym czasie jej trwania.
 • Pracodawca sam uzyskuje dane od lekarza w danej kasie chorych. Zwykle jest to możliwe w jeden dzień po otrzymaniu zaświadczenia przez kasę chorych.
 • Przekazywane są następujące informacje:
  • imię i nazwisko pracownika
  • początek niezdolności do pracy
  • przewidywany koniec niezdolności do pracy
  • data stwierdzenia niezdolności do pracy
  • zgłoszenie pierwsze lub kolejne
  • wypadek przy pracy lub następstwo wypadku (w pracy)
 • W tych przypadkach możliwe jest elektroniczne pobieranie danych:
  • niezdolność do pracy (zaświadczenie lekarza mającego umowę z kasą chorych)
  • niezdolność do pracy z powodu wypadku przy pracy
  • hospitalizacja szpitalna
 • Wyjątki od zgłoszenia elektronicznego:
  • choroba dziecka
  • pracownicy objęci prywatnym ubezpieczeniem
  • nieobecności podczas trwania działań rehabilitacyjnych i reintegracyjnych
  • zakazy zatrudnienia

Jak podaje niemiecki Krajowy Związek Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (GKV), co roku w Niemczech wystawia się około 77 mln zaświadczeń o niezdolności do pracy na średnio 10,9 dni. Raporty wysyłane są do 97 kas chorych i około 3,29 mln pracodawców.