Pozor na důležité změny v případě neschopenky respektive pracovní neschopnosti od roku 2023!

Od 1. ledna 2023 již lékaři nebudou vystavovat „neschopenku“ v papírové formě. V roce 2023 se budou vystavovat pouze elektronicky. Ovlivní to také Vaše „oznámení o pracovní neschopnosti“ Vašemu zaměstnavateli.


[Translate to cs:] Ab 2023 - elektronische Krankmeldung

Některé lékařské praxe využívají nařízení o elektronickém potvrzení o pracovní neschopnosti (eAU) již ve zkušební fázi od roku 2022. Od příštího roku to bude povinné. Především by se měly snížit výdaje a byrokracie. Postup také odstraňuje nutnost sporu o to, zda potvrzení obdržel zaměstnavatel včas. Konec konců tím, že se bude šetřit papírem je toto řešení i mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí.

Co to znamená pro zaměstnance? 

 • Pokud jste ze zákona pojištěni a nemůžete kvůli nemoci pracovat, potvrdí vám dobu pracovní neschopnosti lékař příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Zaměstnanec musí jako obvykle neprodleně informovat zaměstnavatele o nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci a předpokládané době trvání nemoci.
 • Údaje od lékaře od příslušné zdravotní pojišťovny si zaměstnavatel získá sám. V normálním případě je to možné jeden den po obdržení potvrzení zdravotní pojišťovnou.
  • Předávají se následující informace:
  • jméno zaměstnance
  • začátek pracovní neschopnosti
  • pravděpodobný konec pracovní neschopnosti
  • datum návštěvy lékaře 
  • první nebo následující den zjištění pracovní neschopnosti
  • pracovní úraz nebo následek (pracovního) úrazu 
 • Elektronické načítání je možné v těchto případech:
  • pracovní neschopnost (potvrzení lékaře uznávaného státní zdravotní pojišťovnou)
  • pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu
  • hospitalizace v nemocnici
 • Výjimky pro elektronické hlášení:
  • nemoc dítěte 
  • soukromé pojištění zaměstnanců/ zaměstnankyň 
  • absence v případě rehabilitačních opatření a reintegrace
  • Zákazy zaměstnání

Nemocní budou i v budoucnu dostávat potvrzení o pracovní neschopnosti v papírové podobě, pokud mají státní zdravotní pojištění ze zákona.

Mimochodem, podle Ústředního svazu zákonných zdravotních pojišťoven (GKV) je v Německu každý rok v pracovní neschopnosti kolem 77 milionů lidí v průměru 10,9 dne. Zprávy putují k 97 zdravotním pojišťovnám a zhruba 3,29 milionům zaměstnavatelů.