Ułatwienia związane z kartą ubezpieczenia społecznego

Od stycznia 2023 roku karty ubezpieczenia społecznego nie są już w Niemczech wydawane ani wymagane. Od tego czasu wszystkie ważne dane dotyczące ubezpieczenia społecznego są automatycznie przekazywane do właściwych urzędów w formie elektronicznej.


Papierowa karta  ubezpieczenia wyłączona z użytku

Karta ubezpieczenia społecznego była w Niemczech uznawana za oficjalny dokument, wydawany przez niemiecki urząd ds. ubezpieczeń emerytalnych.

Karta zawierała ważne informacje o posiadaczu, takie jak nazwisko, data urodzenia i krajowy numer ubezpieczenia.

Karta ubezpieczenia społecznego była potrzebna do otrzymania świadczeń socjalnych (np. zasiłku dla bezrobotnych lub świadczeń emerytalnych). Stanowiła ona również dowód dla pracodawcy, że pracownik był objęty ubezpieczeniem społecznym w Niemczech.

O kartę należało ubiegać się w kasie chorych przy rozpoczęciu pracy zawodowej. Obowiązkiem było staranne przechowywanie karty, a w razie potrzeby jej okazanie.

Nowa procedura, w której informacje są przekazywane elektronicznie, zastępuje teraz papierową kartę ubezpieczenia społecznego.

Co muszą zrobić pracownicy?

Nie muszą podejmować żadnych szczególnych działań. Elektroniczna transmisja danych dotyczących ubezpieczenia społecznego odbywa się automatycznie. Wszystkie przechowywane dane można następnie przeglądać online. Jeśli nadal posiadają Państwo kartę ubezpieczenia społecznego, nie muszą jej Państwo zwracać. Można ją zachować lub zniszszyć.

Jakie są zalety nowej metody?

  1. Pracownicy nie posiadają już fizycznie karty ubezpieczenia społecznego, którą trzeba przechowywać lub nosić przy sobie.
  2. Elektroniczne przekazywanie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego pozwala uniknąć błędów.
  3. Świadczenia społeczne mogą być wypłacane szybciej i sprawniej.
  4. Pracodawcy nie muszą już uzyskiwać informacji o ubezpieczeniach społecznych od swoich pracowników, ale zamiast tego mają dostęp do elektronicznych baz danych instytucji ubezpieczeń społecznych.

Co muszą zrobić osoby rozpoczynające pracę?

Jeśli po raz pierwszy podpisują Państwo umowę o pracę, należy jak najszybciej zarejestrować się w wybranej przez siebie ustawowej kasie chorych. W ten sposób niezbędne dane zostaną przekazane drogą elektroniczną do kasy ubezpieczeń emerytalnych. Ta rejestruje odpowiednie dane z zakresu ubezpieczeń społecznych. Następnie otrzymają Państwo pocztą numer ubezpieczenia społecznego, który będzie służył do identyfikacji.

DREMO chętnie pomaga swoim pracownikom przy niezbędnych czynnościach administracyjnych, np. w kasie chorych, przy składaniu wniosku o zasiłek na dziecko lub przy składaniu wniosku o konto bankowe dla przyszłych wypłat wynagrodzenia.