Usnadnění v případě dokladu o sociálním zabezpečení

Od ledna 2023 se v Německu již nevydávají a ani nejsou potřebné průkazy sociálního zabezpečení. Všechny důležité údaje sociálního zabezpečení jsou nyní předávány automaticky a digitálně odpovědným úřadům.


[Translate to cs:] SV-Ausweis in Papierform fällt weg

V Německu byl průkaz sociálního zabezpečení považována za oficiální dokument vydávaný německým důchodovým pojištěním a obsahoval důležité údaje o jeho držiteli, jako je například jméno, datum narození a sociální pojišťovací číslo.

Průkaz sociálního zabezpečení sloužil k přijímání dávek sociálního zabezpečení (např. podpory v nezaměstnanosti nebo výplaty důchodu) a pro zaměstnavatele sloužil jako důkaz sociálního pojištění zaměstnance v Německu.

O průkaz bylo dříve nutné požádat zdravotní pojišťovnu při nástupu do zaměstnán a musel se pečlivě uchovávat, protože v případě potřeby se musel ukázat.

Nyní papírový průkaz sociálního zabezpečení byl nahrazen novým postupem předávání elektronických dat.

Co teď musí zaměstnanci nebo pracovníci dělat? 

Nemusíte podnikat žádné konkrétní kroky. Elektronický přenos údajů o sociálním zabezpečení probíhá automaticky. O všech uložených údajích pak máte přehled také online. Pokud stále máte průkaz sociálního zabezpečení, nemusíte jej vracet. Může si jej ponechat nebo zlikvidovat.

Jaké jsou výhody nové metody? 

  1. Zaměstnanci již nemají papírový průkaz sociálního zabezpečení, který by si mohli uchovávat nebo dokonce nosit. 
  2. Elektronický přenos údajů o sociálním zabezpečení zabraňuje chybám.
  3. Sociální dávky lze vyplácet rychleji a plynuleji. 
  4. Zaměstnavatelé již nemusí získávat informace o údajích o sociálním pojištění od svých zaměstnanců, ale mají přístup do elektronických databází institucí sociálního pojištění.

Co musí dělat lidé, kteří začínají někde pracovat?

Pokud podepisujete pracovní smlouvu poprvé, zaregistrujte se co nejdříve u Vámi zvolené zákonné zdravotní pojišťovny, která potřebné údaje elektronicky předá důchodovému pojištění. Tím se zaregistrují příslušné údaje o sociálním zabezpečení. Následně obdržíte poštou číslo sociálního pojištění, které bude sloužit jako identifikační číslo. 

DREMO rádo podpoří své zaměstnance při nástupu do zaměstnání a při vyřízení nezbytných přihlášení, např. u zdravotní pojišťovny, v případě žádosti o přídavky na dítě nebo žádosti o bankovní účet pro budoucí výplaty mezd.