Praca w opiece za pośrednictwem agencji pracy – nie bez powodu!

W ostatnich miesiącach pojawiły się pogłoski o zaprzestaniu zatrudniania

w placówkach opiekuńczych dla osób starszych i chorych za pośrednictwem agencji pracy.


Senator ds. zdrowia w Berlinie odważyła się wykonać ruch w tej sprawie.

Dodatkowo minister zdrowia Jens Spahn planuje przyjęcie ustawy o wzmocnieniu prawa dotyczącego zatrudnienia personelu pielęgniarskiego.

Między innymi koszty pracy tymczasowej są zwracane tylko do wysokości wynagrodzenia określonego w układzie zbiorowym i są refinansowane przez kasy chorych, a nie pobierane ze stawek zryczałtowanych w każdym przypadku.

Z tego powodu między innymi koszty pracy tymczasowej powinny być wtedy zwracane tylko do wysokości wynagrodzenia określonego w układzie zbiorowym, jak i powinny być również refundowane przez kasę chorych, a nie pobierane ze stawek zryczałtowanych w każdym przypadku.

Czy jest to w ogóle możliwe?

Z prawnego punktu widzenia istnieje prawo zakazujące takich działań, przykład: zgodnie z § 1b AÜG przekazywanie zatrudnienia pracowników do głównego sektora budowlanego przez tradycyjną agencję pracy tymczasowej jest zabronione.

Czy jest to właściwy sposób, aby zahamować migrację specjalistów i polepszyć jakość opieki?

Odpowiedź brzmi „Nie” i nie jest to tylko zdanie naczelnego dyrektora Federalnego Związku Pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych (z niem. Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister), Thomas Hetz:  „Zamiast zakazywać, prowadźmy zorientowaną politykę, aby skutecznie przeciwdziałać w sprawie niedoboru personelu w branży pielęgniarskiej i jest to więcej niż wątpliwe w świetle prawa europejskiego i prawa konstytucyjnego”.

Edgar Schröder (kierownik w firmie konsultigowej ds. pracy tymczasowej) idzie o krok dalej i mówi o „szalonym świecie pracy w Niemczech” (źródło: Newsletter październik 2019 - Klartext):  W przeszłości zatrudnienie tymczasowe było utożsamiane ze złymi warunkami pracy oraz było mocno krytykowane. Obecnie pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy zarabiają więcej niż podstawowa siła robocza – pomimo to, nie są zadowoleni.

Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 12. 000 personelu pielęgniarskiego jest to 2 % zatrudnionych, którzy pracują w opiece medycznej, sporne staje się wtedy to, dokąd prowadzi ten zakaz. W latach 2017-2018 w branży pielęgniarskiej liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych zmniejszyła się nawet o 18 procent. Ponadto, iż pracownicy tymczasowi są tylko nieznacznie drożsi od pracowników zatrudnionych na stałe.

Istnieją dobre powody, dla których pracownicy preferują pracę tymczasową: Obciążenie pracą jest czasem mniejsze, nie ma już nocnych zmian, ani żadnego zastępstwa w weekend, ponad to pracownicy mają prawo głosu w planowaniu pracy i są lepiej opłacani. Poza tym praca jest zróżnicowana i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Dokształcanie pracownika jest częstsze, a bogate doświadczenie ma pozytywny wpływ w miejscu pracy. 

Prawdopodobnie zakaz ten nie będzie przeciwdziałał niedoborowi personelu pielęgniarskiego, a jedynie pogorszy ten stan.

Dyrektorzy zarządzający różnymi domami opieki idą w swoich wypowiedziach jeszcze dalej: „Bez pracy tymczasowej wielu pracowników zrezygnuje z pracy w opiece. Wiele osób pracujących w tej branży jest takiego zdania, co potwierdza następująca wypowiedź: „Tylko w przypadku zatrudnienia tymczasowego mogę znaleźć odpowiednie warunki, które umożliwiają mi stałą pracę w tym zawodzie”. (Źródło IG-Z)

DREMO może to potwierdzić. Oferujemy warunki ramowe, które uwzględniają indywidualną sytuację życiowe i życzenia. Tylko w ten sposób możemy odpowiednio docenić pracę naszych pracowników.

Zapraszamy do przekonania się o naszym sposobie pracy. Jeśli wyślesz nam swoją aplikację, złożymy Ci niewiążącą ofertę pracy.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa kontakt - niezależnie od tego, czy chcą Państwo pracować jako specjalista, czy asystent w opiece pielęgniarskiej nad osobami starszymi, chorymi w regionie lub w całych Niemczech.

Poprzyj petycję: Praca tymczasowa w placówce opiekuńczej musi pozostać!