Praca mimo choroby - czy jest dozwolona?

Nierzadko zdarza się, że mimo przeziębienia i innych dolegliwości, niektórzy pojawiają się w pracy. W kręgach eksperckich nazywa się to "Präsentismus". Niektóre badania pokazują, że koszty ponoszone przez pracodawcę w wyniku nasilenia tego zjawiska stale rosną.


Jak wynika z badania ankietowego, co drugi pracownik podejmuje pracę, mimo że czuje się chory. Z pewnością denerwujące jest, że koledzy i koleżanki są nieobecni z powodu choroby, ale tak naprawdę nie nadają się do pracy. Ludzie, którzy nie są w pełni sił często popełniają błędy w pracy, a nawet narażają się na wypadki przy pracy, ponieważ nie są naprawdę wydajni. Dane dotyczące zachorowalności będą jeszcze wyższe, jeśli zarażą się również inni pracownicy.

Jakie przepisy prawne obowiązują? Ogólnie rzecz biorąc, każdy pracownik decyduje o tym, czy chce iść do pracy, czy nie. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy stwierdza, że nie jest się w stanie pracować w czasie wizyty lekarza i daje niejasne prognozy co do czasu trwania niezdolności do pracy. Nie prowadzi to więc do zakazu pracy. Tak jak lekarz może przedłużyć niezdolność do pracy, tak samo istnieje obowiązek powrotu do pracy przed końcem okresu zwolnienia chorobowego, jeśli wcześniej powróciło się do pełni zdrowia. Zaświadczenie potwierdzające powrót do zdrowia nie jest konieczne.

Jednakże umowa o pracę pociąga za sobą obowiązek opieki ze strony pracodawcy. Pracodawca nie musi zgodzić się na pracę chorego pracownika i w związku z tym ma prawo do odesłania go do domu, jeśli stwierdzi, że nie jest on w stanie pracować. Ponieważ pracodawca ponosi konsekwencje prawne, jeśli coś się pracownikowi stanie, powinien być uświadomiony o niezdolności do pracy zatrudnionej osoby. Tylko w ten sposób może on ocenić ryzyko. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, pracownicy są zasadniczo w pełni ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, nawet jeśli udają się do pracy przed zakończeniem "zwolnienia chorobowego".

Oczywiście należy zawsze realistycznie ocenić, czy można pójść do pracy. Należy pamiętać, że chorobę należy natychmiast zgłosić. Jako pracownik DREMO należy poinformować firmę klienta i osobę kontaktową w DREMO. Wymagane jest również dostarczenie zwolnienia najpóźniej trzeciego dnia po chorobie.

Życzymy zdrowia!

Czy uważasz, że nasze artykuły są interesujące i chciałbyś otrzymywać regularne informacje? Z "Lubię to" na facebooku lub google+ nie przegapisz niczego.