Pieniądze do podarowania?

Wielu podatników unika corocznego składania zeznań podatkowych. Nawet jeśli nie jesteś prawnie zobowiązany do zapłaty podatku, jest to warte zachodu - prawie 90 procent rozliczających się otrzymało ostatnio zwrot nadpłaty podatku.


Nasi pracownicy regularnie zwracają się do nas z pytaniem, jak to właściwie wygląda z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego osób zatrudnionych w Niemczech. Dlatego właśnie zebraliśmy najważniejsze informacje:

W celu ustalenia, czy w minionym roku kalendarzowym (podatkowym) odprowadzono "za dużo podatku", należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemną deklarację podatkową. Organ ten sprawdza dane podatnika i określa "należny podatek dochodowy", należny podatek solidarnościowy oraz, w stosownych przypadkach, podatek kościelny. Wynikiem tych obliczeń jest decyzja podatkowa.

Jeżeli wpłacone zaliczki łącznie przewyższają należny podatek, różnica zostanie zwrócona płatnikowi. Według Federalnego Urzędu Statystycznego zwrot ten wynosi średnio 900 euro.

Istnieją oficjalne formularze do sporządzenia deklaracji podatkowych. Można je znaleźć na przykład w urzędach skarbowych, urzędach miasta lub gminy. Te formularze wypełniane są ręcznie. Wygodniej jest jednak sporządzać zeznanie podatkowe przy użyciu oprogramowania komputerowego. Rynek oferuje szeroką gamę różnych dostawców (np. Lexware czy Buhl). Teraz jest również możliwe przetwarzanie zeznania online - bez instalowania programu na komputerze. Urząd skarbowy także oferuje bezpłatny program tzw. formularzem Elster.

Jeżeli wybrało się konkretne oprogramowanie, zalecane jest pozostanie przy nim w kolejnych latach rozliczeniowych. Niektóre dane z poprzedniego roku mogą być w tym wypadku zapisane i przejmowane automatycznie.

Do zeznania podatkowego niezbędnie potrzebne jest wystawiane przez pracodawcę zaświadczenie  roczne o podatku od wynagrodzenia (Jahreslohnsteuerbescheinigung)  oraz zaświadczenia i rachunki poświadczające koszty uzyskania przychodu.  Po uruchomieniu oprogramowanie automatycznie prosi o wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i numerów.

Zawsze zaczyna się  od podania danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer podatkowy i dane bankowe. Uzupełnia się szczegółowe informacje dotyczące stosunku pracy zgodnie z informacjami z karty podatkowej.

Następnie nanosi się wydatki związane z kosztami uzyskania dochodu (wszystkie wydatki związane z wykonywanym zawodem lub szkoleniem zawodowym), które przekraczają automatycznie odliczaną kwotę 1000 euro. W tym miejscu określasz koszty dojazdu do pracy, koszty szkolenia, zakwaterowania,  materiałów i narzędzi, odzieży roboczej, naprawy samochodu lub koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.

W rubryce "koszty specjalne" można zamieścić listę składek  odprowadzonych na ustawowe ubezpieczenia zdrowotne, pielęgniarskie i emerytalne oraz np. darowizny.

W dziale "nadzwyczajnych wydatków" można wpisać koszty lekarzy, leków lub okularów, podobnie jak koszty szkód spowodowanych katastrofą.

Jeśli w ciągu ostatniego roku korzystało się z usług rzemieślników lub przeprowadzało inne naprawy i remonty we własnym gospodarstwie domowym na terenie Niemiec, to podajemy również te koszty. Od podatku można odliczyć 20 procent kosztów robocizny związanych np. z malowaniem, przeglądem ogrzewania. Musimy mieć jednak dowód w postaci przelewu z konta. Płatności gotówką nie mogą być odliczane.

Koszty ponoszone na dzieci nanosimy w dziale „Anlage Kind”. W ten sposób można uzyskać potrącenia od kosztów opieki nad dzieckiem, opłat za szkołę i dojazdów do szkoły.

Gotowe? Następnie program obliczy wysokość zwrotu podatku i wyświetli podsumowanie. Możliwe jest przesłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną poprzez ELSTER, lub wydrukowanie i osobiste złożenie we właściwym urzędzie. Można także przesłać je pocztą.

Nie jest konieczne załączanie wszystkich dokumentów i rachunków, ale należy je przechowywać i na wezwanie okazać.

Wiele osób decyduje się na pomoc wykwalifikowanych biur podatkowych lub rachunkowych. Wybrane biuro reprezentuje wtedy podatnika przed urzędem, prowadzi całą korespondencję i pomaga w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Także w Polsce istnieje wiele biur, które specjalizują się w rozliczaniu podatku na terenie Niemiec.

Nasi pracownicy mają duże szanse na zwrot nadpłaconego podatku, zwłaszcza ze względu na rotację miejsc pracy. W wielu przypadkach regularnie otrzymują kilkaset (lub więcej) euro zwrotu.

Skorzystaj z możliwości uzyskania zwrotu podatku - zeznanie podatkowe za 2017 rok musi zostać złożone do 31 maja 2018 roku – jeżeli podlega się obowiązkowi rozliczania. Przy rozliczeniu dobrowolnym można rozliczać się do czterech lat wstecz. W przypadku korzystania z usług doradcy podatkowego, dokumenty należy dostarczyć do 31 grudnia 2018 roku.

W ramach unikania podwójnego opodatkowania, praca wykonywana na terenie Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednak w przypadku uzyskania w ciągu roku dochodu z pracy, zarówno na terenie Niemiec jak i Polski, powstaje obowiązek rozliczenia w Polsce. W  tym zeznaniu podatkowym rozlicza się dochody uzyskane w danym roku w Polsce, a dochód z  pracy w Niemczech jedynie wykazuje.