Je libo pár Euro?

Mnoho daňových poplatníků se v Německu každoročně vyhýbá "břemenu" podání daňového přiznání. Avšak, i když nejste ze zákona povinni jej podávat, stojí to za to - téměř 90 procent z těch, co přiznání podali obdrželo v minulém roce určitou částku nazpět.


U nás v DREMO Personaldienstleistung se také naši zaměstnanci pravidelně dotazují, jak to funguje s ročním vyrovnáním daní. Proto v tomto přípěvku chceme poskytnout několik důležitých informací:

Aby se mohlo určit, zda byla v uplynulém kalendářním roce vyplacena "příliš velká daň", musí být daňovému úřadu předloženo písemně daňové přiznání k dani z příjmů (Einkommensteuererklärung). Úřad přezkoumává údaje daňového poplatníka a určuje "splatnou daň z příjmu", splatný tzv. solidární příspěvek (Solidaritätszuschlag) a případně církevní daň. Výsledek výpočtu je daňový výměr.

Pokud byla předem zaplacena vyšší daň, bude vyplacen rozdíl mezi již zaplacenou a vypočtenou daní. Podle německého spolkové statistického úřadu činí průměrná výše vrácené částky 900 eur.

Pro vyhotovení přiznání existují úřední formuláře. Můžete je dostat například přímo na finančních úřadech nebo na radnicích, resp. na  jiných úřadech daného města. Tyto formuláře se vyplňují ručně. Výhodnější však je, vyplnit daňové přiznání pomocí počítačového programu. Na trhu se nabízí velký výběr různých poskytovatelů (např. od Lexware nebo Buhl). Také on-line - tedy bez instalace na vašem počítači - je nyní možné přiznání zpracovat. Samotný finanční úřad nabízí bezplatnou variantu softwaru k tzv. Formuláři Elster.

Našli jste vhodný program? Zůstaňte u něj. Vaše údaje údaje z minulého roku tak mohou být automaticky převedeny.

Chcete-li začít, budete potřebovat například roční daňový výkaz o mzdách, doklady o Vašich pracovních výdajích (Werbungskostenbelege) a podklady např. z mateřských škol, školy nebo sdružení. Po spuštění programu budete automaticky požádáni o zadání všech potřebných informací a čísel. Vždy se začíná s osobními informacemi, např. jménem, adresou, daňovým identifikačním číslem a bankovním spojením. Poté budete požádáni o podrobnosti o pracovním poměru.

Poté jsou zaznamenány pracovní náklady (tj. náklady vynaložené v souvislosti s Vaší profesí nebo vzděláváním), které přesahují zaúčtovanou částku 1 000 Euro. Zde uveďte své náklady na cestu do práce (za každý kilometr je paušál 30 centů za jednosměrnou jízdu), náklady na školení, náklady na stěhování, pracovní materiály nebo dokonce náklady na vedení dvojí domácnosti.

V rubrice "Zvláštní výdaje" udejte Vaše příspěvky na zákonné zdravotní, sociální a důchodové pojištění a např. také částky za poskytnuté dary.

Náklady na lékaře, léky resp. brýle uveďte v části "Výjimečná zátěž", stejně jako náklady spojené s napravením škod způsobených katastrofou.

Pokud jste v loňském roce využili práci řemeslníků nebo služeb pro domácnost, uveďte také tyto náklady. 20% nákladů na malířské práce, údržbu topení nebo výpomoc v domácnosti může být odečteno. Částka však musí být převedena na účet (tj. platba v hotovosti není akceptována).

Pokud máte potomky, vyplňte v daňovém přiznání v každém případě "Přílohu dítě". Tak například zažádáte o odečtení nákladů na péči o děti v různých předškolních zařízeních, školného a také příspěvku na odborné vzdělávání pro plnoleté dítě, které bydlí mimo domov.

Hotovo? Poté program vypočítá Výši částky k navrácení a zobrazí celkový souhrn. Své daňové přiznání můžete podat elektronicky prostřednictvím ELSTER. Nebo vyplněné formuláře můžete vytisknout a osobně přinést na finanční úřad nebo poslat poštou.

Nově platí, že všechny dokumenty nemusí být připojeny, ale musí být uchovány.

Potřebujete-li pomoct, jsou Vám k dispozici specializované spolky (Lohnsteuerhilfevereine) - zde platíte roční příspěvky. Kromě tohot můžete také využít služeb daňového poradce.

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně v oborech truhlář, podlahář, instalatér, elektrikář a ošetřovatel mají, především díky změnám místa výkonu práce, dobré šance na vrácení části zaplacených daní ve výši až stovek Euro.

Využijte možnosti vrácení daně - daňové přiznání za rok 2017 musí být doručeno příslušnému úřadu nejpozději do 31. května 2018 (v případě, že jste povinni přiznání podat). Pokud podáváte dobrovolně, můžete tak učinit až 4 roky zpětně. V Tom případě platí, že od té doby již daňové přiznání musíte podávat za každý kalendářní rok. Pokud využíváte služeb spolku (Lohnsteuerhilfeverein) nebo daňového poradce, musí být dokumenty doručeny nejpozději do 31. 12. 2018