Osobliwość pracy tymczasowej: Kodeks Etyczny


W marcu 2012 roku ponad 3050 przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej (iGZ) określiło w Kodeksie Etycznym podstawowe zasady obowiązujące pracodawcę. Pięć podstawowych pojęć jak: uczciwość, niezawodność, szacunek, zaufanie i profesjonalizm określa dobrą pracę tymczasową i stanowi podstawy tego dokumentu. (Quelle: www.ig-zeitarbeit.de/igz/ethik-kodex)

Najważniejszy jest człowiek; to także nasza zasada. Niezależnie od przepisów prawa chcemy zapewnić długofalowo jakość pracy tymczasowej.

Co to znaczy w szczegółach? Zobowiązujemy się dotrzymywać obowiązujące przepisy socjalne, prawa pracy jak też zbiorowe układy pracy. Nasi kandydaci przechodzą  uczciwy i transparentny system postepowania kwalifikacyjnego i otrzymują potwierdzenie wpływu aplikacji jak i odpowiedź końcową. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostają omówione najważniejsze tematy związane z pracą. Zatrudnienie następujena podstawie wszelkich przepisów prawa i zgodnie z umiejętnościami kandydata. Wszystkie warunki pracy są określone w formie pisemnej. Regularnie informujemy naszych pracowników o zaistniałych zmianach i nowościach. Dbamy o zapewnienie naszym pracownikom poprzez rzetelną obsługę, kompleksową organizację zleceń i odpowiedniego szkolenia  optymalnych warunków pracy. Umiar, człowieczeństwo i humor towarzyszą nam w naszej codziennej pracy. Z uwagą wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników.

Kodeks Etyki stosuje się w równej mierze dla DREMO jako firmy w konkurencji z innymi agencjami zatrudnienia oraz w kontaktach z partnerami społecznymi i agencji rządowych. Przestrzeganie tych norm monitorowane jest przez niezależny organ kontaktowo- pojednawczy (KuSS), który pomaga stronom w sprawie wykroczeń łamania przez członków IGZ  kodeksu etyki. 

Przekonaj się osobiście na czym polega praca tymczasowa. Poszukaj odpowiedniej oferty pracy na naszych stronach www.dremo.com/pl/dla-kandydatow/oferty-pracy/