Zvláštnosti u Zeitarbeit: Etický kodex

Čestnost, spolehlivost, respekt, důvěra a serióznost jsou přední hodnoty, kterým jsme se v rámci používání iGZ-Etického kodexu zavázali


V Etickém kodexu formulovalo v březnu 2012 více než 3.050 členských podniků sdružení Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) zvláštní zásady jednání, kterými by se měli firmy jako zaměstnavatelé řídit. Pět pojmů - čestnost, spolehlivost, respekt, důvěra a serióznost - tvoří zásadní hodnoty "dobré práce na čas" a jsou základem této normy (zdroj:https://www.ig-zeitarbeit.de/igz/ethik-kodex)

Na předním místě stojí člověk - k tomuto se zavazujeme. Nad rámec zákonných požadavků, chceme, aby byla zajištěna kvalita práce "na čas" udržitelným způsobem.

Co to samo o sobě znamená? Zavazujeme se k dodržování všech pracovních a sociálních norem, resp. všech platných tarifních smluv. Naši uchazeči procházejí férovým a transparentním výběrovým procesem a dostávají potvrzení o přijetí jejich žádosti. Informace o našem rozhodnutí následuje bez zbytečného odkladu. V rámci přijímacího pohovoru jsou objasněny všechny relevantní otázky. Zaměstnání následuje na základě pracovněprávních dohod a náplň práce odpovídá schopnostem žadatele. Všechny pracovní podmínky jsou stanoveny v písemné formě. Pravidelně informujeme naše zaměstnance o změnách a novinkách. Zajišťujeme komplexní organizaci pracovních nasazení a podporujeme odpovídající další vzdělávání v oboru. Umírněnost, lidskost a humor nás doprovází v naší každodenní práci. Naši zaměstnanci se na nás vždy mohou obrátit, pokud právě řeší nějaký problém.

Etický kodex platí stejnou měrou pro situaci, kdy je DREMO dodavatelem, konkurentem, stejně jako partnerem sociálním institucím, úřadům a ve vztahu k veřejnosti. Na dodržování těchto norem dohlíží nezávislý orgán Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS). Při porušení etického kodexu jej lze kontaktovat. 

Zjistěte také Vy, co je to férová práce na čas a ucházejte se o místo u nás. Atraktivní pracovní nabídky najdete na naší webové stránce www.dremo.com/cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/