Opieka 24-godzinna w domu pacjenta - DREMO ma alternatywę!

Aktualnie w Niemczech prawie trzy miliony osób wymaga opieki. Opiekunowie są poszukiwani dzisiaj i będą w przyszłości. Istnieje wiele form i możliwości zatrudnienia.


Wiele agencji zatrudnienia lub pośrednictwa pracy poszukuje pracowników do tzw. 24-godzinnej opieki domowej. Do roku 2000 były to prawie wyłącznie siły niemieckie. Sytuacja zmieniła się wraz z przesunięciem granic UE na wschód. W międzyczasie powstało wiele modeli pracy opiekunów, które są stosowane przez nowe państwa członkowskie UE w Niemczech.

Ale co to właściwie znaczy? Wykazujemy główne różnice opieki 24-godzinnej w porównaniu z pracą w DREMO:

24-godzinna forma opieki może być wykonywana na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę lub jako freelancer. Zwykle mieszka się i żywi bezpłatnie w domu u podopiecznego. Czas trwania zlecenia wynosi od 14 dni do kilku miesięcy. Pracuje się  najczęściej pojedynczo i jest się odpowiedzialnym za podstawową opiekę leczniczą nad osobą wymagającą pielęgnacji przez całą dobę, oczywiście z wyznaczonymi przerwami na odpoczynek. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę powinni otrzymywać ustawowe wynagrodzenie minimalne.

Jeśli pracujesz jako freelancer, musisz zadbać samemu o ubezpieczenie i przyszłą emeryturę. Podatek dochodowy  musi także zostać opłacony. Należy również zauważyć, że tygodnie bez pracy,  okres choroby czy urlopu nie przynoszą dochodu, a w ich trakcie należałoby opłacać należne do systemu składki. Rozwój zawodowy i dokształcanie są w takie sytuacji raczej trudne.

Według przeprowadzonych w Niemczech badań, opiekunki i opiekunowie czują się  traktowani uczciwie. Często jednak poławiają się w mediach sprzeczne komunikaty. Rosnąca liczba agencji, które - jak się słyszy -działają mniej lub bardziej legalnie, często opiera się na ilości i rotacji (źródło: www.pflegewiki.de).

W firmie DREMO pracownicy mają możliwość pracy w domach opieki, domach starców, szpitalach lub w ambulatoryjnej opiece medycznej.

Zapewniamy  zatrudnienie na stałe w pełnym wymiarze godzin na niemieckich umowach o pracę. Zakwaterowanie jest zawsze bezpłatne dla naszego personelu.

Większość pracowników zajmuje się  6 – 10 pacjentami  i  odpowiada za opiekę podstawową i leczniczą. W zależności od harmonogramu pracy, praca odbywa się w jednej z trzech zmian, a my gwarantujemy koordynację i możliwość aktywnego udziału w planowaniu grafiku. Oprócz wynagrodzenia godzinowego (od 9,50 euro w nowych krajach związkowych i 10,20 euro w starych państwach federalnych), nasi pracownicy mają zapewnione dodatkowo diety, do 30 dni roboczych płatnego urlopu, wypłatę dodatku urlopowego i świątecznego, bezpłatną odzież roboczą. Firma DREMO jest pracodawcą i gwarantem płatności wynagrodzenia.

DREMO bezpośrednio odprowadza należne składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne itd. To gwarantuje np. w przypadku choroby wypłatę wynagrodzenia od pierwszego dnia choroby. Podatek od dochodu jest również odprowadzany bezpośrednio przez DREMO  do właściwego urzędu skarbowego.

Pracownicy, którzy poprzednio byli zatrudnieni w opiece 24-godzinnej potwierdzają, że praca ta wymagała bardzo dużo wysiłku fizycznego i psychicznego. Opieka 1: 1 i "być zdanym na samego siebie" odczuwane były bardzo niekorzystnie i dawała się odczuć tęsknota za pracą w zespole.

Nasi pracownicy mówią: "Decyzja o przyjściu do DREMO i pracy w domu opieki była absolutnie słuszna, praca w zespole jest wspaniała! Czuję, że dysponenci się dobrze wszystkim zajmują, a ja otrzymuję solidne i regularnie wypłacane wynagrodzenie!"

Jak wygląda Twoja przyszłość zawodowa? Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 00493518977526 w godz. 9:00 – 13:00.