24-hodinová péče neboli "Péče v domácím prostředí" (BihG) - DREMO má alternativy!

Aktuálně jsou v Německu téměř 3 miliony lidí závislé na péči druhých osob. Pracovní síly v ošetřovatelství jsou, a budou i nadále, naléhavě vyhledávány. Existuje více možností uplatnění.


Řada agentur, resp. zprostředkovatelů hledá zaměstnance pro tzv. 24-hodinovou péči. Až do roku 2000 vykonávali tuto službu výhradně Němci. To se změnilo rozšířením EU směrem na východ. Mezitím vznikla řada modelů, podle kterých mohou pracovní síly z nových členských států EU v Německu pracovat.

Ale co to opravdu znamená? Ukážeme vám důležité rodíly oproti práci u DREMO:

Tato konkrétní forma péče - péče v domácím prostředí pacienta - může být vykonávána jak v zaměstnaneckém poměru, tak jako samostaně výdělečná činnost. Ošetřovatel obvykle bydlí bez nákladů na ubytování v domácnosti ošetřované osoby. Doba trvání práce je od 14 dní až po několik měsíců. Jakožto "samostatný bojovník" je ošetřovatel zodpovědný za péči potřebné osoby "nepřetržitě", samozřejmě s předepsanými přestávkami na odpočinek. Tito zaměstnanci by měli dostávat zákonem stanovenou minimální mzdu.

Kdo pracuje v Německu samostatně, musí se zdravotně pojistit a zajistit si sociální pojištění. Daň z příjmů a tzv. přirážka solidarity (Solidaritätszuschlag), musí odváděny nezávisle. Důležité je také vědět, že nejsou propláceny dny, kdy se nepracuje, nicméně pojistné na zdravotní pojištění musí být odváděno. V případě nemoci člověk nedostává žádnou mzdu. Profesní rozvoj je v tomto režimu obtížnější.

V rámci jedné studie tito pracovníci vyjádřili, že se s nimi zachází spravedlivě. Často však člověk v médiích najde protichůdná sdělení. Rostoucí příliv agentur je bohužel doprovázen také nekalými paktikami některých z těchto agentur - mnoho z nich je založeno na velkém množství pracovní síly a na rotaci (zdroj: www.pflegewiki.de).

V DREMO mají zaměstnanci možnost působit v pečovatelských domovech, domovech pro seniory, nemocnicích nebo v ambulantní péči.

Pečovatelskému personálu nabízíme zaměstnání jako hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Ubytování zajišťuje DREMO a je pro naše zaměstnance zdarma.

Obvykle se zaměstnanec stará o 6 až 10 osob v rámci směny a je zodpovědný za základní a léčebnou péči. V závislosti na plánu služeb se jsou vykonávány ranní, odpolední nebo noční služby a zaručujeme možnost vyjádřit se k plánování těchto služeb. Kromě hodinové mzdy (od 9,50 EUR v nových spolkových zemích až po 10,20 EUR ve starých federálních zemích) poskytujeme našim zaměstnancům diety osvobozené od daní, příspěvky na dovolenou a na Vánoce, až 30 dní placené dovolené ... a bezplatně také pracovní oděv.

DREMO odvádí za zaměstnance příspěvky na zdravotní, důchodové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Také daně z příjmů a tzv. solidární příplatek odvádí DREMO přímo odpovědným orgánům, což znamená, že zaměstnanci nemusí odvádět žádné další částky ze svého příjmu finančnímu úřadu.

Zaměstnanci, kteří se rozhodli pro DREMO a pracovali dříve ve 24-hodinové péči potvrzují, že tato práce vyžadovala velké množství fyzického a duševního nasazení. Péči 1:1 a "musím-se-spolehnout-jen-na-sebe" viěli mnozí jako nevýhodu. Práce v týmu jim velmi chyběla. Nadto většinou neexistovala jistota dlouhodobého zaměstnání!

Naši zaměstnanci říkají: "Rozhodnutí pro práci v pečovatelských domovech bylo naprosto správné, práce v týmu je skvělá! Cítím, že je o mě dobře postaráno a můžu se spolehnout na to, že má mzda mi bude pravidelně vyplácena! "

Jak vypadá Vaše profesní budoucnost v ošetřovatelství? Potřebujete poradit před důležitým rozhodnutím? Kontaktujte nás na tel. čísle +49 351 89 77522 od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 hodin.