O penězích se nemluví?! - My ano.


Auf einen Blick

Berechnungsbeispiel

Prinzip vyúčtování mzdy je v Německu řídí zákonem. Finanční úřad přiřazuje každému zaměstnanci daňovou třídu. Ta se odvozuje od rodinného stavu. Podle zařazení do určité daňové třídy je vypočítána výše daně z příjmu, kterou zaměstnanec musí zaplatit.

U nás (DREMO) se vždy ke 20. daného měsíce vyplácí mzda za předchozí měsíc.

V následujícím příkladu má zaměstnanec dle pracovní smlouvy hodinovou mzdu ve výši 11,23 € (Tarifní plat Zeitarbeit od 1.6.16, platová třída 3, staré spolkové země). Má daňovou třídu I - je svobodný a nemá žádné děti, hlásí se k jednomu náboženství. V daném měsíci již obdržel zálohu ve výši 250 Euro.

Zaměstnanec dostává také nedaněné diety (tzv. Auslöse). Tato doplňková platba má sloužit k pokrytí jeho nákladů na dopravu, stejně jako nákladů na ubytování a vícenákladů na stravu (tzv.  Verpflegungsmehraufwendungen), které vznikají jeho pobytem mimo domov.

Tabulka znázorňuje vyúčtování mzdy.