O pieniądzach się nie rozmawia?! U nas tak.


Auf einen Blick

Berechnungsbeispiel

Zasady naliczania płacy w Niemczech są regulowane ustawowo. Urząd skarbowy ustala dla każdego pracownika właściwą klasę podatkową. Zależy ona od sytuacji rodzinnej pracownika. Od przydzielonej klasy zależy wysokość naliczanego i odprowadzanego przez pracodawcę podatku dochodowego.

W DREMO miesięczną pensję wypłaca się  do 20. kolejnego miesiąca.

Poniżej przykładowy pracownik z zarobkami za godzinę pracy brutto wysokości 11,23 euro (stawka zgodna z układem zbiorowym od 01.06.2016, grupa 3, Niemcy Zachodnie), I klasą podatkową (kawaler/panna, bezdzietni) należący do Kościoła. Otrzymał już zaliczę na poczet wypłaty w wysokości 250 euro.

Pracownik otrzymuje także diety wolne od podatku. Powinny one pokrywać koszty noclegu, dodatku i podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Tabela ilustruje jak może wyglądać miesięczne rozliczenie dochodu.