Od 2019 wyższe stawki dla wielu pracowników w Niemczech!

Od 1 stycznia obowiązuje ogólnokrajowa minimalna stawka wynagrodzeń w wysokości 9,19€ za godzinę pracy w całym kraju. Następny wzrost zaplanowano na styczeń 2020 roku. Stawka 9,35€ za godzinę, nie będzie mogla już ulec zmianie na niższą.


Po raz pierwszy minimalna stawka płac zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Od tego czasu około 4 milionów pracowników w Niemczech korzysta z tego rozporządzenia. Wyjątkiem są uczniowie, stażyści i praktykanci. Do niedawna obowiązujące jeszcze przepisy przejściowe, które przewidywały i zezwalały na niższe stawki plac od stawki minimalnej, z początkiem roku 2019 są już nieaktualne.

Na podstawie przepisów minimalnej stawki wynagrodzeń, co piec lat powoływana zostaje komisja, składająca się z przedstawicieli pracowników i pracodawców, członkowie doradców naukowych oraz przewodniczącego - - Zgodnie z jej prawem, komisja ustala wysokość nowych płac.

Członkowie Komisji muszą rozważyć minimalne wynagrodzenie pracowników, aby pokryć koszty utrzymania względem dochodów. Ma ona również na celu utrzymanie stabilnych, uczciwych zasad konkurencji, niezagrażających zatrudnienia. W określaniu jej wysokości orientują się w miarę rozwoju taryf.

Na marginesie, ustawowe płace minimalne obowiązują już w 22 krajach europejskich.

Według raportu Agencji Zatrudnienia, płaca minimalna nie wpłynęła na konkurencję w ostatnich latach. Nie stanowiła ona też zagrożenia dla poszczególnych branż. Zatrudnienie podlegające składkom ubezpieczeń społecznych wzrosło jeszcze bardziej w sektorach płac minimalnych aniżeli w innych.

"Wynagrodzenie plus" miało miejsce również w zatrudnieniu tymczasowym. Na początku roku ustalony poziom dopasowywania plac, przyjęty w 2016 roku miał wpływ na ustawy iGZ-DGB (Niemiecki związek przedsiębiorców pracy na okres tymczasowy). Stanowiska w zakresie pomocniczym otrzymują aktualnie w DREMO wynagrodzenie w wysokości 9,73 € na godzinę. (na terenie byłych obszarów Niemiec wschodnich) lub 10,13 € (w części zachodniej).

Również wynagrodzenia specjalne ustalone w ustawach płac minimalnych zostały podniesione na początku roku. Dotyczą one pracowników opieki osób starszych i opieki zdrowotnej. W ich przypadku obecnie stawki sięgają wysokości 11,05€ na godzinę (byłego RFN) lub 10,55€ (terenów Niemiec wschodnich). W sektorze elektrycznym od stycznia ogólnokrajowa stawka godzinowa wynosi 11,40€.

W przypadku pracowników tymczasowych dodatkową korzyścią jest zwolnione od podatku dodatku do stawki godzinnej. Jest on wypłacany w celu zrekompensowania dodatkowych kosztów wyżywienia, podróży i zakwaterowania w miejscu pracy pracownika.

Skorzystaj z tych warunków i zaplanuj swoją przyszłą karierę w DREMO. Nasze oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.dremo.com/jobs.