V roce 2019 navýšení platu pro mnoho zaměstnanců v Německu!

Od 1. ledna platí po celém Německu minimální zákonná mzda 9,19 euro za hodinu. Další nárůst je plánován na leden 2020. Pak by minimální mzda neměla být méně jak 9,35 euro za hodinu.


Poprvé tento limit minimální mzdy nabyl účinnosti 1. ledna 2015. Od té doby těží z tohoto nařízení přibližně 4 miliony zaměstnanců v Německu. Výjimkou jsou studenti, učni a někteří praktikanti. Některé dosud platné přechodné předpisy, které stanovovaly a umožňovaly nižší sazbu minimální mzdy jsou rokem 2019 neplatné.

Podle zákona o minimální mzdě je každých pět let jmenována komise složená ze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradců z akademické sféry a předsedy, která stanovuje výši nových mezd.

Členové komise musí zvážit minimální mzdu zaměstnanců na pokrytí životních nákladů a příjmů. Cílem je také zachovat stabilní a spravedlivá pravidla hospodářské soutěže, které neohrožují zaměstnanost. Při určování jejich výše si jsou vědomi vývoje tarifů.

Mimochodem zákonná minimální mzda platí ve 22 evropských zemích.

Podle zprávy spolkové agentury práce minimální mzda v posledních letech neovlivnila hospodářskou soutěž. Rovněž neohrozila jednotlivá odvětví.Zaměstnanost podléhající příspěvkům na sociální zabezpečení vzrostla ještě více v odvětvích minimálních mezd než v jiných.

Došlo také k nárůstu mezd v systému agenturního zaměstnávání „Zeitarbeit“. Na začátku roku měla úroveň úpravy přijatá v roce 2016 dopad na rozsah kolektivní smlouvy iGZ-DGB. Například pomocní řemeslníci DREMO nyní dostávají plat 9,83 euro/hod. (východní spolkové země) nebo 10,13 euro/hod. (západní spolkové země).

Zvláštní mzdy uvedené v zákoně o minimální mzdě byly také na počátku roku zvýšeny. To platí například pro naše zaměstnance pracující v oboru péče o seniory a zdravotní péče. Zde se platí hodinová mzda 11,05 euro (západní Německo) nebo 10,55 euro (východní Německo). V oboru elektro platí od ledna hodinová sazba 11,40 euro po celém Německu.

U zaměstnanců pracující v systému „Zeitarbeit“ jsou vedle hodinové mzdy vypláceny diety, které jsou nezdanitelnou položkou ve výplatě. Tyto slouží jako dodatečné náklady na stravu, cestování a ubytování na pracovišti zaměstnance.

Využijte těchto podmínek a plánujte svou budoucí kariéru s DREMO. Naše volná místa naleznete na naší domovské stránce www.dremo.com/jobs.