Najbardziej popularne miejsce pracy w Europie- Niemcy

Gdzie na świecie najbardziej chciałbyś pracować? W badaniu wzięło udział prawie 370 000 osób ze 197 krajów: "Niemcy" znalazły drugie miejsce pod względem oddawanych odpowiedzi.


Tylko USA są uważane za bardziej atrakcyjne i przyciągają więcej osób do pracy poza granicami kraju. W porównaniu europejskim Niemcy zajmują nawet pierwsze miejsce.

Zgodnie z badaniem tendencja ta obejmuje wszystkie grupy zawodowe. "Niemcy stają się coraz bardziej popularnym miejscem pracy międzynarodowych talentów. Siła gospodarcza i dobre warunki pracy są znane na całym świecie ", mówi Sebastian Dettmers, dyrektor zarządzający w StepStone. Uzasadniał to szczególnie pod kątem otwartych na świat Niemiec, rozwijającą się tam gospodarką i niskim bezrobociem w porównaniu z UE.

"Absolwenci z wykształceniem wyższym czy uniwersyteckim stosunkowo łatwo znajdują pracę. Nawet osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, na przykład z ukończonym szkoleniem zawodowym, mają duże szanse na rynku pracy. " Pytając o czynniki, które czynią miejsce pracy atrakcyjnym, uczestnicy badania określili głównie "elastyczne" warunki pracy, takie jak dobra "równowaga między życiem zawodowym a prywatnym". To jest dla wielu ważniejsze niż wysokość wynagrodzenia. Dobra organizacja, ochrona prawna, przepisy BHP, ochrona przed zwolnieniami, zapieczenie zdrowotne i socjalne, które są w Niemczech wysoko cenione przez pracowników. To tez odgrywa dużą rolę w docenianiu pracy i wykonywaniu ciekawych czynności.

W DREMO staramy się robić wszystko dobrze i we właściwy sposób ;-) i czekamy na zainteresowanych wnioskodawców. Od ponad 20 lat oferujemy rzemieślnikom i pielęgniarkom odpowiedzialne i różnorodne obszary działalności w regionie i na terenie całych Niemiec.

Nasi pracownicy otrzymują stałą umowę o pracę. Nagradzamy wiedzę, poświęcenie i zaangażowanie wynagradzane są zgodnie według specyfikacji taryf. Nadgodziny są również w pełni wynagradzane. Zapewniamy dodatki za dojazd, wyżywienie oraz bezpłatną odzież roboczą.

Pracownicy są wszechstronnie objęci opieka przez osobistą osobę kontaktową; przed, w trakcie, a także po wykonaniu zlecenia. "Stoimy zawsze w trybie gotowości". Jesteś ciekaw i chcesz zobaczyć nasze oferty pracy? Wyślij zgłoszenie na nasz adres praca@dremo.com i sam się przekonaj.