Nejoblíbenější pracovní lokalita v Evropě - Německo

V rámci jedné studie bylo dotázáno téměř 370 000 lidí ze 197 zemí: Na kterém místě na světě byste nejraději pracovali? "Německo" je druhou nejčastější odpovědí.


Pouze USA jsou považovány za atraktivnější a přitahují více pracujících lidí. V evropském srovnání je Německo na prvním místě.

Podle studie se tento trend ukazuje ve všech profesních skupinách. "Německo se stává stále oblíbenějším místem pro mezinárodní talenty. Ekonomická síla a dobré pracovní podmínky jsou známy po celém světě", říká Sebastian Dettmers, výkonný ředitel společnosti StepStone. Důvody vidí v německé otevřenosti, vzkvétající ekonomice a relativně nízké úrovni nezaměstnanosti v rámci EU.

"Akademici s ukončeným univerzitním a vysokoškolským vzděláním zde najdou práci poměrně snadno. Dokonce i lidé s nižší odbornou kvalifikací mají dobré příležitosti na trhu práce."

Na dotaz jaké faktory činí pracovní místo atraktivním, uvedli účastníci Studie především "měkké" faktory práce, jako je například "rovnováha mezi pracovním a soukromým životem". To bylo důležitější než výše platu. Čeho si zaměstnanci v Německu velmi cení je dobrá organizace, právní ochrana, bezpečnostní předpisy, ochrana proti propouštění a systém pojištění. Rovněž hrají velkou roli uznání a zajímavé pracovní činnosti.

DREMO je otevřené schopným a motivovaným pracovníkům ze zahraničí. Již více než 20 let nabízíme řemeslníkům a ošetřovatelům odpovědnou a rozmanitou práci, a to jak regionálně tak po celém Německu.

Naši zaměstnanci obdrží pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Oceňujeme odborné znalosti, angažovanost a připravenost měnit pracovní umístění. Zaměstnance odměňujeme dle tarifních smluv a samozřejmě hradíme přesčasy. Poskytujeme také příspěvky na ubytování, stravu nebo cestovní výdaje a v případě potřeby zajištujeme pracovní oděv.

Jako zaměstnanec budete v péči osobních disponentů před pracovním umístěním, během něho i po něm. Naši disponenti Vám budou k dispozici "radou i skutkem". Jste zvědaví a chcete si prohlédnout naše nabídky práce?

Najdete je na www.dremo.com/cs. Vaše podklady pošlete prosím na prace@dremo.com