Masz wybór: bezrobocie lub perspektywa pracy.

W badaniu Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IGN) pracownicy sektora zostali zapytani m.in. o motywy aktualnego zaangażowania oraz zadowolenie.


Zbadano następujące trzy główne aspekty:

1. Dlaczego praca tymczasowa?

To oczywiste: Duża część badanych chce przerwać  bezrobocie lub zapobiec zagrożeniu bezrobociem poprzez wykorzystanie pracy tymczasowej. Prawie 50% zapytanych potwierdziło, że może to mieć zalety dla ich własnego rozwoju zawodowego. Wielu widzi przy tym szansę na przebranżowienie zawodowe lub zdobycie specjalistycznej wiedzy i fachowych umiejętności. Ponad 1/4 zainteresowanych uważa za istotne i ważne możliwość wykonywania zróżnicowanych zadań w pracy i atrakcyjne warunki pracy, które zapewnia taka forma zatrudnienia.

2. Czego oczekują pracownicy tymczasowi?

Respondenci życzą sobie przede wszystkim, aby ich obecny pracodawca traktował ich dobrze i z szacunkiem. Oczekują oni również atrakcyjnego wynagrodzenia i ciekawych zadań dopasowanych do ich umiejętnościi lub doświadczenia zawodowego. Ponadto  oczekują również wsparcia w konfliktach podczas realizacji zadań u klienta. Ostatecznie 40 % wiąże swoją przyszłość z długoterminowym zatrudnieniem przez pośrednictwo pracy tymczasowej.

3. Perspektywy na przyszłość?

Zdaniem respondentów najwyższym priorytetem są potrzeba możliwości rozwoju, samorealizacji i wzrostu dochodów. Zgodnie z ostatnim punktem, prawie dwie trzecie pytanych otrzymuje przy zatrudnieniu przez pośrednicwo pracy takie samo wynagrodzenie. Czują się doceniani poprzez swoją pracę i postrzegają siebie jako istotny filar w zespole firmy. Krytycznie postrzegają zlecenia, które czesto kończą się przedwcześnie. Wynika to z nowej reformy ustawy o zatrudnieniu tymczasowym, który ogranicza maksymalny czasu trwania zlecenia w jednym miejscu. Zgodnie z nowym prawem pracownik tymczasowy zasadniczo nie może wykonywać pracy u danego pracodawcy dłużej niż kilka następujących po sobie miesięcy. Oznacza to zatem regularne zmiany środowiska i relacji społecznych, a jednocześnie ogranicza także długoterminowe perspektywy. Zdaniem rozmówców polityka zdecydowanie powinna w tym momencie podjąć środki zaradcze.

Podsumowując, można powiedzieć, że w ten sposób praca tymczasowa jest niesłusznie krytykowana, ponieważ zapobiega ona bezrobociu i umożliwia również stałe, długoterminowe zatrudnienie. Przekonaj się i dołącz do DREMO! 

Czekamy na Twoją wiadomość pod adresem e-mail: praca@dremo.com lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +493518977536. Oczywiście możesz również przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne.