Máte na výběr: Nezaměstnanost nebo pracovní perspektiva

V jedné studii německého ekonomického institutu (Instituts der deutschen Wirtschaft – IW) byli zaměstnanci agenturního zaměstnávání dotázáni na jejich motivaci, aktuální odhodlání a spokojenost.


V podstatě byly objasněny následující tři aspekty:

1. Proč agenturní zaměstnávání - “Zeitarbeit“?

Zcela jasně: Se způsobem zaměstnávání “Zeitarbeit“ se chtěla velká část dotázaných vyhnout ztrátě zaměstnání a odvrátit hrozbu nezaměstnanosti. Téměř 50% lidí uvedlo, že tento pracovní poměr přináší výhody pro jejich profesní rozvoj. Mnoho z nich vidělo příležitost se profesně přeorientovat nebo získat další odborné znalosti. Pro čtvrtinu zaměstnanců jsou důležité různé oblasti činnosti a atraktivní pracovní podmínky, které tato forma zaměstnání nabízí.

2. Očekávání od agenturního zaměstnávání?

Dotázaní si přejí od současného zaměstnavatele férové jednání a chování s respektem. Očekávají atraktivní finanční ohodnocení a zajímavé pracovní úkoly odpovídající jejich znalostem a dovednostem. V případě, že se dostanou do konfliktu se zákazníky, doufají v naši podporu. 40% z nich si nakonec přeje dlouhodobé vyhlídky s touto formou zaměstnání.

3. Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Příležitost se rozvíjet a zvýšení finančních příjmů je pro respondenty nejvyšší prioritou. Dobré dvě třetiny tedy v současné době dostávají stejný plat nebo příplatky. Cítí se za svou práci náležitě odměněni a považují se za základní pilíř společnosti. Kriticky poznamenávají, že nasazení často předčasně končí. V mnoha případech je to tím, že je u konce doba leasingu, která je definována v rámci reformy zákona o agenturním zaměstnání - Zeitarbeitu. Pak se musí změnit již známé prostředí a sociální vztahy jsou ztraceny. Tento aspekt omezuje jejich dlouhodobé vyhlídky. Dle názoru dotázaných, by měli politici v tomto bodě přijmout protiopatření.

Souhrnně můžeme konstatovat: Agenturní zaměstnávání je mylně kritizován – předchází nezaměstnanosti a umožňuje trvalé pracovní příležitosti.

Věříte tomu pouze tehdy, až když to zažijete nebo vidíte na vlastní oči? Perfektní, pak jsme v DREMU správným kontaktem pro Vás.

Těšíme se na Vás prostřednictvím E-mailu prace@dremo.com nebo telefonicky na +49 351 89775 22. Samozřejmě nám také můžete zasílat Vaše žádosti z vlastní iniciativy.