Konto czasu pracy zapewnia elastyczność

DREMO również korzysta z tej możliwości. Godziny nadliczbowe stają się plus-godzinami pracy.


Termin ten jest od dawna znany naszym pracownikom. DREMO musi utworzyć dla nich konto czasu pracy.

Podstawą jest zawsze miesięczny czas pracy określony w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy. Zgodnie z układem zbiorowym jest to:

  • 140 godzin pracy w miesiącach z 20 dniami roboczymi
  • 147 godzin pracy w miesiącach z 21 dniami roboczymi
  • 154 godziny pracy w miesiącach z 22 dniami roboczymi
  • 161 godzin pracy w miesiącach z 23 dniami roboczymi

Wszystkie godziny przepracowane powyżej tej sumy są zapisywane na koncie czasu pracy i są zbierane "kredyty czasu pracy". Jeśli wykonywana jest mniejsza ilość godzin pracy,  zostają odpisane minus godziny, zwane również "długami czasu". Muszą one zostać rozliczone (wyrównane) w następnym miesiącu.

Górna granica konta czasu pracy określona jest w układzie zbiorowym iGZ-DGB jako 150 plus godziny. Dolna granica wynosi minus 21 godzin. Według Federalnego Związku Pracodawców (BAP) górna granica konta czasu pracy wynosi 250 godzin, nie ma natomiast dolnej granicy.

Pracownik ma możliwość ubiegania się o rekompensatę za czas wolny od pracy w wystarczającej ilości plus godziny pracy. Prawo do urlopu pozostaje nienaruszone. Wymaga to terminowego powiadomienia na piśmie lub telefonicznie. Odpowiednia liczba godzin jest następnie wypłacana (rozliczana) - konto czasu jest pomniejszane o liczbę wykorzystanych godzin.

Nawiasem mówiąc, taki model czasu pracy ma w Niemczech co drugi pracownik. W DREMO  nie tylko wykwalifikowani pracownicy, tacy jak stolarze, elektrycy czy personel pielęgniarski, ale oczywiście wszyscy zatrudnieni pracownicy korzystają z niego.

Chcesz cieszyć się wszystkimi zaletami pracy tymczasowej? Dowiedz się więcej o DREMO i naszych ofertach pracy na naszej stronie internetowej i wyślij nam swoją aplikację. Daj nam na facebooku "Lubię to!", a nie przegapisz żadnej wiadomości.