Pracovní konto přispívá k pracovní flexibilitě

Také DREMO využívá tuto možnost: přesčasy do "plus" hodin


Všem našim zaměstnancům je tento pojem velmi dobře znám. DREMO musí pracovní konto zřídit pro každého zaměstnance.

Pro určení přesčasových hodin je zásadní měsíční základní pracovní doba. Ta je dána pracovní nebo kolektivní (tarifní) smlouvou. Podle kolektivní smlouvy vypadá měsíční základní pracovní doba následovně:

  • 140 pracovních hodin pro měsíce s 20 pracovními dny
  • 147 pracovních hodin pro měsíce s 21 pracovními dny
  • 154 pracovních hodin pro měsíce s 22 pracovními dny
  • 161 pracovních hodin pro měsíce s 23 pracovními dny

Všechny hodiny odpracované v daném měsíci nad rámec základu (viz výše) putují na pracovní konto zaměstnance. V případě, že je odpracováno naopak méně hodin, než je uvedený základ, počítají se tyto chybějící hodiny jako mínusové, čili z konta se naopak odečítají. Mínusové hodiny musí být v následujícím měsíci napracovány.

Horní hranice dle kolektivní smlouvy iGZ-DGB je pro pracovní konto stanovena na 150 hodin, dolní hranice je mínus 21 hodin. Podle Spolkového svazu zaměstnavatelů v oblasti personálních služeb (BAP) je horní nice stanovena na 250 hodin, spodní hranice není stanovena.

Zaměstnanec má možnost při dostatku "plusových" hodin čerpat z těchto hodin osobní volno. Právo na dovolenou přitom zůstává nedotčeno. K tomu je zapotřebí, aby to zaměstnanec včas písemně nebo telefonicky oznámil zaměstnavateli. Po schválení je pak odpovídající počet hodin z konta odečten.

V Německu s časovým pracovním kontem pracuje každý druhý zaměstnanec. Ve firmě DREMO těží z tohoto principu všichni zaměstnanci - truhláři, elektrikáři, podlaháři, instalatéři i ošetřovatelé.

Chcete využívat výhod principu časového konta a tzv. Zeitarbeit? Informujte se na stránkách DREMO o aktuálních pracovních nabídkách a kontaktujte nás. Dejte nám "Líbí se mi" na facebooku...a nenechte si tak ujít žádné novinky.