Jaka jest naprawdę różnica w wynagrodzeniach pracowników tymczasowych?

Badanie różnicy płac między zatrudnieniem stałym a zatrudnieniem tymczasowym przeprowadzone przez Federalną Agencję Pracy (BA) zakłada nierówne warunki i dlatego pokazuje niedokładne wyniki. To jest jak porównywanie jabłek z gruszkami.


W lutym 2022 roku 726 tys. pracowników było zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi. Stanowi to około 2 procent pracowników w Niemczech. Najwięcej pracowników tymczasowych jest zatrudnionych w branży logistycznej, metalowej, elektrycznej i produkcyjnej.

Panuje powszechna opinia, że pracownicy tymczasowi zarabiają znacznie mniej niż pracownicy zatrudnieni na stałe. Potwierdzają to również statystyki BA: „Otrzymują oni około 40 procent niższe wynagrodzenie niż stali pracownicy poszczególnych firm".

Jest to ogromna różnica, ale czy odpowiada ona rzeczywistości?

Naukowcy z Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) stwierdzają w nowym badaniu: wynik ten niekoniecznie jest poprawny, ponieważ BA nie uwzględnia w swoim porównaniu różnic między pracownikami. Oznacza to, że samo porównanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników tymczasowych i pracowników stałych zniekształca dane. W związku z tym należałoby znaleźć więcej  danych statystycznych z identycznymi cechami i porównać je ze sobą, aby uzyskać prawidłowy wynik.

Grupy wynagrodzeń są zbieżne, np. pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykonywanych czynności, a także długości zatrudnienia w danej firmie. RWI nazwał te cechy i porównał dochody zatrudnionych osób - im więcej cech jest branych pod uwagę, tym mniejsza staje się różnica w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie godzinowe pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej w niektórych przypadkach minimalnie różni się od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stałe w danym zakładzie. Warto jednakże zaznaczyć, że różnica ta wynosi prawie zero procent, gdy porównuje się pracowników o identycznych cechach mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Wyraźnie widać, że bardzo ogólne porównania przynoszą wątpliwe rezultaty. Niestety szkodzi to pośrednictwom pracy i stawia pracę tymczasową w Niemczech w złym świetle.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna: pracownicy tymczasowi są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Prawie 90% umów o pracę jest objętych układami zbiorowymi. Zapewnia to jednolite płace godzinowe, premie, dodatki i inne bonusy finansowe. W ten sposób ujednolica się także ogólne warunki, takie jak godziny pracy, nadgodziny i prawo do urlopu.

Jesteście ciekawi i chcecie dowiedzieć się więcej o pracy tymczasowej oraz o DREMO? Skontaktujcie się z nami za pośrednictwem poczty email. Kontakt z nami możliwy jest również telefonicznie lub osobiście w naszym biurze w Dreźnie.