Jaký je ve skutečnosti rozdíl ve mzdách u agenturních zaměstnanců?

Studie Spolkového úřadu práce (BA) o rozdílu ve výši mezd při práci na pevný úvazek a prací pro personální agenturu vychází z nerovných podmínek, a proto vykazuje zkreslené výsledky. Je to jako srovnávat jablka s hruškami.


V únoru 2022 pracovalo 726 000 zaměstnanců přes personální agentury. To jsou asi dvě procenta zaměstnanců v Německu. Nejvíce zaměstnanců přes personální agentury je zaměstnáno v oblasti logistiky, kovoobrábění, elektrotechniky a také výroby..

Panuje rozšířený názor, že zaměstnanci, kteří pracuji přes personální agentury si vydělávají výrazně méně než kmenoví zaměstnanci. To potvrzují i statistiky spolkového úřadu práce: „Dostávají zhruba o 40 procent nižší mzdy než kmenoví zaměstnanci příslušných firem“.

To je obrovský rozdíl, ale odpovídá to realitě?

Vědci z Leibnizova institutu pro ekonomický výzkum (RWI) podle nové studie došli k závěru, že závěr nemusí být nutně správný, protože spolkový úřad práce při svém srovnání nezohledňuje rozdíly mezi zaměstnanci. To znamená, že pouhé srovnání měsíčních mezd zaměstnanců personálních agentur a kmenových zaměstnanců údaje zkresluje. Podle toho by se musela najít a vzájemně porovnat tzv. statistická dvojčata, aby se dospělo ke správnému výsledku.

Tyto skupiny odpovídají např. věkem, úrovní vzdělání, odbornou kvalifikací, odbornou praxí, vykonávanými činnostmi a také délkou zaměstnání v příslušné společnosti. RWI tyto charakteristiky pojmenoval a následně porovnával zaměstnance a jejich příjem: Čím více charakteristik je zohledněno, tím menší je rozdíl ve výši mezd.

Hodinová mzda zaměstnanců, kteří pracují na přes personální agentury, se někdy mírně liší od mzdy kmenových zaměstnanců v příslušném podniku. Pokud porovnáte zaměstnance se shodnými charakteristikami, mzdový rozdíl je téměř nula procent..

Je jasné, že rozsáhlé srovnání přináší pochybné výsledky. Bohužel to poškozuje průmysl personálních služeb a staví zprostředkování zaměstnanců na dočasné i stálé smlouvy v Německu do špatného světla.

Skutečnost je však zcela jiná: zaměstnanci personálních agentur mají pravidelné, trvalé zaměstnání. Téměř 90 procent pracovních smluv je předmětem kolektivních smluv. Zajišťuje jednotné hodinové mzdy, příplatky, prémie a speciální platby. Tím se standardizují i obecné podmínky, jako je pracovní doba, přesčasy či nárok na dovolenou.

Jste zvědaví a chcete se dozvědět více o pracovních možnostech a firmě o DREMO? Pak nás kontaktujte e-mailem. Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo osobně v naší kanceláři v Drážďanech.