Dodatek świąteczny - Weihnachtsgeld

Układ zbiorowy iGZ-DGB reguluje między innymi specjalne dodatki roczne, takie jak dodatek świąteczny i urlopowy.


Dodatek świąteczny to bonus finansowy, jaki otrzymują pracownicy w formie dodatku pieniężnego do pensji zasadniczej, wypłacany przez pracodawcę w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Pierwszy raz został wprowadzony w 1950 roku przez związki zawodowe w służbie publicznej i transporcie. Miał on wpłynąc na dobre przygotowanie do świąt i umożliwić zakup prezentów.

Pracownicy DREMO mają prawo do gratyfikacji światecznej po sześciu miesiącach nieprzerwanej pracy. Wysokośc dodatku jest zależna od okresu zatrudnienia i ygodnie z branżowymi umowami taryfowymi wynosi po sześciu miesiącach jednorazowo 150 euro brutto, w trzecim i czwartym roku 200 euro a od piątego rok jest to 300 euro brutto. Bonus wypłacany jest z listopadową pensją, czyli w naszym przypadku 20. grudnia. Jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana do dnia 31. marca nastepnego roku, dodatek świąteczny musi zostać zwrócony. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę z powodów przyczyn dotyczących pracodawcy. (Quelle: iGZ-DGB Układy Zbiorowe)

Od dodatku świątecznego odprowadza się podatek i potrącenia socjalne. 

Przekonaj się sam o zaletach pracy na umowę o pracę zgodnie z branżowymi umowami taryfowymi. Zachęcamy do poszukania odpowiednich ofert pracy na naszej stronie www.dremo.com/pl