Finanční příspěvek na Vánoce

iGZ-DGB-Tarifní smlouva upravuje mimo jiné roční odměny. K těm náleží vedle příspěvku na dovolenou i příspěvek na Vánoce, který také my vyplácíme našim zaměstnancům


Příspěvek na Vánoce je doplňkový příjem zaměstnance k pravidelnému platu ze strany zaměstnavatele z důvodu vánočních svátků.

Odborová organizace Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) prosadila v listopadu 1950 poprvé takové jednorázové výplatu pro zaměstance ve veřejných službách. Původně měl být příspěvek určen k nákupu dárků a vůbec k vydařeným svátkům.

Také my jsme toho názoru, že tato vyjímečná platba je oprávněná a proto ji rádi poskytujeme celé naší "posádce". DREMO-zaměstnanci mají od šestého měsíce nepřetržitého  trvání pracovního poměru nárok na vánoční bonus. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných let u firmy. Zaměstnanci, kteří pracují nejméně půl roku u DREMO obdrží € 150 brutto, ve třetím a čtvrtém roce potom 200 € brutto. Počínaje pátým rokem se částka zvyšuje na 300 € brutto. Výplata bonusu se provádí s platem za měsíc listopad. Ukončí-li nicméně zaměstnanec pracovní poměr do 31. března následujícího roku, musí částku vrátit. (Zdroj: iGZ DGB Tarifní brožura).

Poznejte i vy přednosti pracovního poměru podloženého tarifní smlouvou a využívejte výhod v podobě příspěvku na dovolenou a na Vánoce. Na naší stránce <link cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/>https://www.dremo.com/cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/</link> najdete zajímavé pracovní nabídky.