Dodatek świąteczny - oczywistość dla DREMO!

Nie wszystkie umowy zbiorowe przewidują prawo do dodatku świątecznego - tylko co drugi pracownik w Niemczech otrzymuje premię świąteczną.


Układ zbiorowy iGZ-DGB reguluje tzw. specjalne roczne dodatki, które obejmują również wynagrodzenie urlopowe.

Pracownicy DREMO mają prawo do gratyfikacji światecznej po sześciu miesiącach nieprzerwanej pracy. Wysokośc dodatku jest zależna od okresu zatrudnienia i zgodnie z branżowymi umowami taryfowymi wynosi po sześciu miesiącach jednorazowo 150 euro brutto, w trzecim i czwartym roku 200 euro a od piątego rok jest to 300 euro brutto. Bonus wypłacany jest z listopadową pensją, czyli w naszym przypadku 20 grudnia. Jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana do dnia 31. marca nastepnego roku, dodatek świąteczny musi zostać zwrócony. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę z powodów dotyczących pracodawcy. (Quelle: iGZ-DGB Układy Zbiorowe)

Od dodatku świątecznego odprowadza się podatek i składki socjalne.

Bez tej podstawy prawnej nie ma prawa do wypłaty dodatku świątecznego.

Zródło pochodzenia płatności wywodzi się z industrializacji XIX wieku. Niektórzy właściciele fabryk idąc przez fabrykę z pełnymi workami, rozdawali prezenty, a czasem nawet pieniądze. Ten obyczaj stał się bardzo popularny. Około 1950 r. niemieckie i austriackie związki zawodowe po raz pierwszy włączyły to roszczenie do układu zbiorowego.

Zapewnij sobie bonus świąteczny i urlopowy na rok 2020 oraz inne korzyści wynikające ze wspólnie uzgodnionego stosunku pracy! Nasze oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Cieszymy się z Państwa aplikacji!

Ciesz się ostatnimi dniami przed świętami Bożego Narodzenia!