Finanční příspěvek na vánoce – u DREMO samozřejmostí

Ne všechny tarifní smlouvy upravují právo na „speciální vánoční bonus“ - pouze asi každý druhý zaměstnanec v Německu dostává finanční příspěvek na Vánoce.


Naši zaměstnanci kromě běžné mzdy, obdrží v listopadové výplatě také finanční příspěvek na vánoční svátky.

Tarifní smlouva iGZ-DGB upravuje mimo jiné i roční odměny. K těm náleží vedle příspěvku na dovolenou i příspěvek na Vánoce.

Nárok má každý zaměstnanec, který odpracoval minimálně šest měsíců. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných let u firmy. Zaměstnanci, kteří pracují nejméně půl roku u DREMO obdrží € 150 brutto, ve třetím a čtvrtém roce potom 200 € brutto. Počínaje pátým rokem se částka zvyšuje na 300 € brutto. Výplata bonusu se provádí s platem za měsíc listopad. Ukončí-li nicméně zaměstnanec pracovní poměr do 31. března následujícího roku, musí částku vrátit. Mimo jiné platí daňová povinnost a příspěvky na sociální zabezpečení.

Mimochodem, bez tohoto právního základu neexistuje nárok na výplatu vánočního bonusu.

Příspěvek na Vánoce vnikl při při industrializacji v 19.století. Někteří majitelé továren chodili po továrně s plnými taškami vánočních dárků a někdy i peněz. Tento zvyk se pak stal běžným. Kolem roku 1950 prosadila německá a rakouská  odborová organizace nárok na příspěvek do tarifní smlouvy.

Poznejte i vy přednosti pracovního poměru podloženého tarifní smlouvou a využívejte výhod v podobě příspěvku na dovolenou a na Vánoce. Naši nabídku pracovních pozic najdete na naší domovské stránce. Těšíme se na Vaše žádosti.

Užijte si poslední předvánoční dny !