Alternatywa dla opieki całodobowej: stałe zatrudnienie w DREMO

W tak zwanej "opiece domowej", potocznie zwanej też opieką całodobową, opiekun mieszka zazwyczaj w domu osoby, którą się opiekuje. Jest on odpowiedzialny za opiekę podstawową oraz za pielęgnację. Osoba wymagająca opieki otrzymuje w ten sposób opiekę "całodobową".


Alternatywa dla opieki całodobowej: stałe zatrudnienie w DREMO

Ta forma opieki nad osobami starszymi jest organizowana przez liczne agencje pracy z Niemiec lub z zagranicy, np. z Polski, Czech czy Węgier. Alternatywą dla stałego zatrudnienia jest praca w charakterze "wolnego strzelca". Osoby pracujące dla rodzin w tej formie zatrudnienia muszą jednak samodzielnie zatroszczyć się o ubezpieczenie, odprowadzać podatek dochodowy oraz podatek solidarnościowy, nie dostaje się też pieniędzy na wakacje, jak również wynagrodzenia w trakcie choroby.

Opieka świadczona przez osoby prywatne jest wielokrotnie krytykowana, często mówi się też o złych warunkach pracy.

Przedstawiamy alternatywne rozwiązanie:

Alternatywą dla opieki całodobowej jest stała praca w DREMO w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłosiło się do nas wielu pracowników opieki, którzy wcześniej pracowali w opiece całodobowej. Ważnym kryterium jest to, że w porównaniu z opieką domową, w DREMO są oni zaangażowani tylko w podstawową opiekę. W związku z tym zadania domowe nie muszą być wykonywane lub są wykonywane bardzo rzadko.

Nasi pracownicy mają szansę na różnorodną i dobrze płatną pracę w domach opieki, domach seniora, szpitalach lub placówkach opieki ambulatoryjnej. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie.

W zależności od harmonogramu dyżurów personel pracuje na pierwszej lub drugiej zmianie, a czasami także na zmianach nocnych.

Po godzinach pracy, które zwykle wynoszą od siedmiu do ośmiu godzin dziennie, pracownicy mają czas wolny aż do następnej zmiany. Oprócz wynagrodzenia za godzinę pracy (wynosi ono co najmniej 13,50 euro dla personelu zatrudnionego w charakterze pomocnika) nasi pracownicy mają również zagwarantowaną dietę zwolnioną z podatku, wynagrodzenie za czas wolny od pracy, dodatki na urlop i dodatki świąteczne, do 30 dni płatnego urlopu oraz bezpłatne ubrania do pracy. DREMO opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, na wypadek bezrobocia i pielęgnacyjne. To zapewnia między innymi w przypadku choroby kontynuację wypłaty wynagrodzenia od pierwszego dnia choroby oraz następnie wypłatę emerytury.

Kwoty podatku od wynagrodzeń i podatku solidarnościowego są również odprowadzane bezpośrednio przez DREMO do odpowiednich urzędów, co oznacza, że nasi pracownicy nie muszą odprowadzać do urzędu skarbowego żadnych dodatkowych pieniędzy ze swoich dochodów.

Pracownicy otrzymują umowę o pracę na legalnym, stałym stanowisku w opiece w Niemczech z dobrym wynagrodzeniem.

Interesuje Cię praca w opiece? Możemy przedstawić Ci indywidualną ofertę pracy. Skontaktuj się z nami telefonicznie. Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail oraz przesłać swoje CV.