Alternativa k 24hodinové péči: trvalé zaměstnání v DREMO

Při takzvané domácí péči, běžně označované také jako 24hodinová péče, žije pečovatel obvykle v domácnosti ošetřované osoby. Je zodpovědný za základní péči a ošetřování. Osobě vyžadující péči se tak dostává "nepřetržité" péče.


[Translate to cs:] Festanstellung bei DREMO: Die Alternative zur 24-h-Plfege

Tuto formu péče o seniory organizují četné pracovní agentury v Německu nebo i v zahraničí, např. v Polsku, České republice nebo Maďarsku. Alternativou ke stálému zaměstnání je práce na volné noze. Rodinní pečovatelé v této formě zaměstnání si však musí platit vlastní pojištění, daň z příjmu a solidární příplatek a nedostávají žádné náhrady za dovolenou a pracovní neschopnost.

Péče poskytovaná soukromými osobami je opakovaně kritizována a často jsou zmiňovány špatné pracovní podmínky.

Představujeme alternativní řešení:

Alternativou k 24hodinové péči je stálá práce na částečný nebo plný úvazek v DREMO. V posledních měsících se k nám přihlásilo mnoho pečovatelů, kteří dříve pracovali v nepřetržité péči. Důležitým kritériem je, že ve srovnání s domácí péčí se v DREMO věnují pouze základní péči. Forma domácí práce se proto nemusí provádět nebo se provádí jen velmi zřídka.

Naši zaměstnanci mají šanci na rozmanitou a dobře placenou práci v domovech pro seniory, nemocnicích nebo ambulantních zařízeních. Ubytování poskytujeme zdarma.

V závislosti na rozpisu služeb pracují naši zaměstnanci buď na ranní, odpolední a někdy i na noční směně.

Po skončení pracovní doby, která obvykle trvá sedm až osm hodin denně, mají zaměstnanci volno až do další směny. Kromě hodinové mzdy (která u pomocných pracovníků činí minimálně 13,50 EUR) mají naši zaměstnanci nárok na nezdanitelný příspěvek (diety), dále příspěvky za volno, dovolenou a státní svátky, až 30 dní placené dovolené a pracovní oblečení zdarma. DREMO platí příspěvky na zdravotní a důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a dlouhodobou péči. Tím je mimo jiné zajištěno, že v případě nemoci je mzda vyplácena od prvního dne nemoci a stejně tak i vyplácení důchodu ve stáří.

Daň ze mzdy a solidární daň odvádí společnost DREMO pravidelě přímo příslušným úřadům, což znamená, že naši zaměstnanci nemusí ze svých příjmů odvádět žádné další finanční čásky finančnímu úřadu.

Zaměstnanci dostanou legální, trvalý pracovní poměr v oblasti péče v Německu s dobrým finančním ohodnocením.

Máte zájem o různorodou práci? Pak vám předložíme individuální pracovní nabídku. Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem nebo zašlete svůj životopis.