31 października 2017 - szczególny dzień "Roku Luterańskiego".

W tym roku w Niemczech przypada rocznica 500 lat Reformacji. Z tej właśnie okazji dzisiejszy dzień jest wyjątkowo świętem obchodzonym w całym kraju.


W niektórych krajach związkowych dniem wolnym od pracy jest również 1 listopada, w którym obchodzony jest katolicki Dzień Wszystkich Świętych.

Naszych pracowników obowiązuje zawsze prawo i przepisy danego kraju związkowego, w którym pracownicy mieliby  pracować w danym dniu. Dni świąteczne są gwarantowane konstytucyjnie, tzn. zasadniczo są wolne od pracy. Wyjątki od tej zasady reguluje trzecia część Ustawy o czasie pracy. W przypadku konieczności świadczenia pracy w święto jest wypłacany dodatek świąteczny. Naszym pracownikom przysługuje, zgodnie z układem  zbiorowym, dodatek w wysokości 100% zasadniczej stawki godzinowej.

Podczas gdy pracownicy cieszą się wolnymi dniami w środku tygodnia, gospodarka "spiera się" o ich konsekwencje. Według niektórych ekonomistów, "więcej dni świątecznych w dni powszednie oznacza mniejszy wzrost gospodarczy", co podobno skutkuje obniżeniem rocznego wyniku ekonomicznego o 0,1%, nawet jeśli większość pracy zostanie później nadrobiona.

Pojawiają się jednak również sprzeczne opinie: "W dłuższej perspektywie czasowej wahania produktu krajowego brutto, które wynikają z różnej liczby dni roboczych w roku, zostaną zrekompensowane" - mówi Peter Hohlfeld z fundacji Hansa Böcklera. Potwierdza to porównanie poszczególnych krajów związkowych: Bawaria ma wprawdzie trzy dni świąteczne więcej niż Dolna Saksonia, ale może wykazać się znaczną przewagą ekonomiczną.

DREMO życzy miłego odpoczynku! 

Link do artykułu prasowego