31. říjen 2017 a "Lutherův rok" v Německu

V Německu se v tomto roce slaví "500 let reformace". Proto je poslední den v říjnu vyjímečně celoněmeckým svátkem.


V některých spolkových zemích je také následující den, tedy 1. listopad, nepracovní, neboť katolická církev slaví svátek Den všech svatých.

Pro zaměstnaného se z hlediska volna vždy uplatňuje právo té spolkové země, ve které by měl v tento den pracovat. Svátky jako dny volna jsou ústavně zaručeny. Výjimky jsou upraveny ve třetí části zákona o pracovní době. Pokud byste (vyjímečně) ve svátek pracoval/-la, náleží Vám u nás na základě tarifní smlouvy příplatek ve výši 100 procent. 

Zatímco zaměstnanci si volný den užívají, ekonomika "se pře" o důsledcích. Někteří ekonomové míní, že "více volných dní v pracovním týdnu znamená snížení ekonomického růstu". Podle tohoto názoru má volný den znamenat 0,1% snížení ročního výkonu ekonomicky, a to i v případě, že práce bude kompenzována později.

Existují však i protichůdná stanoviska: "Z dlouhodobého pohledu se fluktuace hrubého domácího produktu, spočívající v různém ročním počtu pracovních dnů, vyrovnávají," říká Peter Hohlfeld z nadace Hans-Böckler-Stiftung. Potvrzuje to také srovnání spolkových zemí: prestože Bavorsko má o tři svátky více než například Dolní Sasko, je ve výrazném ekonomickém předstihu.

DREMO přeje jeden - nebo dva - hezký/-é svátek/-ky všem pracujícím v Německu!

Odkaz na kompletní příspěvek