Transparentní a spravedlivé anebo jak je to ve skutečnosti s platem u agentur práce!

Stále více zaměstnanců je zaměstnáno u agentur práce (Zeitarbeitsfirmen). O mzdách v agenturách práce panují určité mýty a předsudky. Chtěli bychom vysvětlit nejdůležitější regulace, týkající se platů.


Typické pro agenturní zaměstnání je to, že  zaměstnavatelé své zaměstnance na určitou dobu „přenechávají“ nebo „půjčují“ zákaznickým společnostem.

Když nastoupíte jako zaměstnanec u agentury práce, uzavřete s ní pracovní smlouvu a jste jejím zaměstnancem. Konkrétní výkon práce v zákaznické firmě upravuje „zaměstnanecká smlouva o přenechání zaměstnance k práci jinému podniku“. Nehledě na to, že výkon práce je v zákaznické firmě, mzdu dostáváte od svého zaměstnavatele, kterým je agentura práce.

Ujasňujeme si, co zásadně platí:

Stejná odměna za stejnou práci

To znamená, že zaměstnanci agentur dostávají od svého zaměstnavatele stejnou mzdu jako srovnatelní kmenoví zaměstnanci zákaznické společnosti, pokud agentura práce neuplatňuje kolektivní smlouvu. Nejpozději od 10. měsíce zaměstnání u stejné zákaznické společnosti mají agenturní zaměstnanci nárok na stejnou mzdu jako srovnatelní kmenoví zaměstnanci v zákaznické firmě. V průmyslových podnicích, ve kterých agentura práce využívá tzv. příplatkové kolektivní smlouvy pro jednotlivá odvětví, platí tato úprava ze zákona až od 16. měsíce zaměstnání.

Podle čeho stanoví agentury práce výši platu pro své zaměstnance

Plat, který agentury vyplácí svým zaměstnancům závisí na mzdové skupině, do které je zaměstnanec zařazen. Aktuální minimální mzda ve výší 13,00 € na hodinu se vztahuje na zaměstnance ve mzdové skupině 1, kteří vykonávají činnosti vyžadující provozní školení (jednoduchá nekvalifikovaná práce). Další předpisy stanoví kolektivní smlouvy. Asociace německých agentur pro dočasné zaměstnávání (IGZ) popisuje rozsáhlé struktury kolektivního vyjednávání s devíti platovými skupinami v závislosti na vzdělání, zkušenostech, kvalifikaci a druhu činnosti.

Mzdové příplatky v průmyslových kolektivních smlouvách

V závislosti na odvětví mohou platit specifické mzdové příplatky uvedené v průmyslových kolektivních smlouvách, jež stanoví další pravidla pro odměňování při práci v agenturách práce. Tím je zajištěno, že zaměstnanci v určitých hospodářských odvětvích, jako je kovoprůmysl, dřevozpracující nebo elektrotechnický průmysl, jsou odměňováni v souladu s příslušnými předpisy. Jejich mzdy se budou postupně zvyšovat, aby se vyrovnal mzdový rozdíl mezi dočasnými a kmenovými zaměstnanci v příslušném odvětví. Po určité době zaměstnání ve stejné zákaznické společnosti získáte ke standardní mzdě bonusy.

Znamená snad pokud není práce tak se nevyplácí výplata?

Agenturní práce nabízí zaměstnancům jistotu. Obvykle pracovní smlouva na dobu neurčitou zaručuje výplatu sjednané základní mzdy a to i v případě dočasného nedostatku práce, dovolené nebo nemoci. Tomu se říká zaručená mzda.

Příplatky a speciální platby

Kromě základní mzdy dostávají dočasní zaměstnanci další příplatky na cestovné a ubytování, další stravné a za práci na směny, noční práci nebo práci ve svátek. Typické mimořádné výhody, jako je dovolená a vánoční prémie, závisí na délce zaměstnání a rostou s délkou pracovního poměru.

Výhody práce u agentury práce DREMO

DREMO nabízí atraktivní podmínky a jistotu pro své zaměstnance. Prioritou je individuální podpora a přístup. V DREMO nejsou zaměstnanci jen personální čísla, ale členové pracovního týmu Dremo.

Agenturní zaměstnání je rozumnou alternativou k přímému zaměstnání v konkrétním podniku. Přes agenturní zaměstnání si zaměstnanci můžou vytvořit první kontakt s podniky, kde by snad v budoucnu chtěli pracovat jako kmenoví zaměstnanci. Právní požadavky a kolektivní smlouvy zajišťují, že práva a povinnosti zaměstnanců jsou jasně upraveny a pracovní smlouvy nabízejí další jistotu.

Zajímáte se o naše pracovní nabídky? Kontaktujte nás a zjistěte více o našich službách v oblasti lidských zdrojů, pracovních smlouvách a odměňování. Zajistěte si individuální pracovní nabídku a staňte se součástí našeho týmu v DREMO!