Svátky v Německu

Také Německo slaví pravidelně určité události ze společenských nebo náboženských důvodů. Tyto dny jsou potom označovány jako svátky nebo slavnostní dny.


V jednotlivých spolkových zemí se v současné době slaví mezi 9 a 14 svátky. Devět z nich jsou svátky jednotné pro celé Německo, jedenáct spolkových zemí si stanovilo ještě další svátky.

Spolu se všemi nedělemi jsou svátky ústavně garantovány jako "dny pracovního klidu a duševního uvolnění". To znamená, že svátky jsou obecně nepracovní dny. Existuje ale celá řada výjimek. Tyto jsou upraveny zákonem o pracovní době. Kromě toho se vyplácí náhrada mzdy. Pokud se přesto pracuje na svátek, vyplácí se dle Tarifní smlouvy (iGZ-DGB) příplatek ve výši 100 procent. Pokud se pracuje v neděli, činí příplatek 50 procent.

Pokud připadne svátek na nepracovní den, nárok na výplatu mzdy odpadá. Pokud svátek připadne na neděli a v tuto neděli člověk pracuje, bude vyplacen pouze příplatek za svátek a příplatek za práci v neděli vyplacen nebude.

U zaměstnanců, kteří pracují v jiné spolkové zemi, platí pravidla té spolkové země, ve které v daný den člověk pracuje. Na sídlo zaměstnavatele se v tomto smyslu nebere ohled (pravidlo místa nasazení). 

Příklad: pokud zaměstnanec s trvalým pobytem v Sasku pracuje 31. října (Den reformace) v Bavorsku, platí pro něj tento den jako "normální" pracovní den. Naopak 1. listopadu (Svátek všech svatých) je v Bavorsku svátek, a tudíž má zaměstnanec v tento den také placené volno.

Pro plánování dovolené jsou svátky také zajímavé - Němci rádi využívají tzv. Brückentage (pracovní dny mezi svátkem a víkendem).

Už jste plánovali příští rok? http://ferienkalender.co/Feiertage